Politica de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate se aplică website-ului https://aorr.org.ro, dezvoltat și operat de către Asociația Ofițerilor în Rezervă din România.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul website-ului Asociației Ofițerilor în Rezervă din România sunt în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-GDPR) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

1. Termeni și definiții

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată: orice persoană fizică.

Consimțământ al persoanei vizate: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

2. Principii

AORR are în centrul preocupărilor sale, în vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, respectarea tuturor principiilor GDPR:

  • Legalitate, echitate și transparență (datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată)
  • Limitare la scop (datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri)
  • Reducerea la minimum a datelor (datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate)
  • Exactitate (datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate)
  • Datele sunt păstrate doar cu respectarea termenelor legale în vigoare
  • Securitate și confidențialitate (datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată).

3. Ce date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul website-ului

a). Formularul de contact

Formularul de contact este disponibil la următorul link: https://aorr.org.ro/contact/. Acesta este un Formular de contact pentru persoanele care vizitează website-ul Asociației Ofițerilor în Rezervă din România și doresc să ne trimită un mesaj, întrebări, observații etc. Mesajele trimise prin intermediul Formularului de contact ajung pe adresa de e-mail office@aorr.org.ro. Aceste mesaje sunt manipulate de un reprezentant al AORR și vor fi utilizate doar în contextul comunicării cu utilizatorul. Datele cu caracter personal cerute prin intermediul formularului sunt: numele, prenumele și adresa de e-mail. Aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru desfășurarea corespondenței cu persoana care a trimis mesajul. Vă rugăm să nu divulgați în mesaj date cu caracter personal și/sau alte informații sensibile care nu sunt strict necesare. Mesajele trimise vor fi folosite doar în interesul dumneavoastră.

b). Abonarea prin intermediul e-mail-ului

Dacă o persoană dorește să se aboneze la articolele de pe site-ul web al AORR, trebuie să introducă o adresă de e-mail validă în câmpul Adresă e-mail, apoi, va primi fiecare articol nou pe adresa de e-mail menționată de acesta. După ce dă click pe butonul Abonare, utilizatorului îi este afișat pe pagina web următorul mesaj: A fost trimis un e-mail pentru confirmarea abonării. Vă rugăm să verificați e-mail-ul dumneavoastră.

Dacă utilizatorul este de acord cu abonarea, acesta trebuie să dea click pe butonul Confirmă acum, disponibil în corpul e-mail-ului primit. Utilizatorului i se oferă posibilitatea de a schimba modul de primire a actualizărilor, prin accesarea link-ului disponibil în corpul e-mail-ului. Utilizatorul poate anula urmărirea unui website/blog dacă nu mai dorește să primească e-mail-uri de la acel website/blog. Pentru a opri primirea e-mail-urilor de la WordPress, utilizatorul poate accesa secțiunea Setări, rubrica Blochează e-mail-uri. Politica de confidențialitate a WordPress este disponibilă aici: https://ro.wordpress.org/about/privacy/. Pentru a putea procesa abonările, folosim adresa de e-mail a abonatului și ID-ul articolului.

Abonarea prin e-mail nu este o condiție necesară pentru ca utilizatorul să poată avea acces la articolele postate pe site-ul web al AORR.

Utilizatorii se pot abona și la comentariile de pe website sau la comentariile specifice unui articol. Aceștia pot alege dacă doresc sau nu să se aboneze, iar publicarea unui comentariu nu atrage niciun fel de obligație în acest sens.

c). Comentariile

Când utilizatorii lasă comentarii pe website-ul nostru, colectăm datele cu caracter personal specificate în formularul de comentarii (nume, prenume, site web), împreună cu adresa IP a utilizatorului. De asemenea, colectăm șirul agenților utilizator din navigator pentru a putea detecta spamul. Numele utilizatorului care trimite un comentariu va apărea la Secțiunea comentarii. Adresa de e-mail introdusă prin intermediul Formularului nu va fi postată pe website. Vă rugăm să nu divulgați în comentarii date cu caracter personal și/sau alte informații sensibile.

Comentariile și metadatele acestora sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Prin urmare, administratorul site-ului web poate recunoaște și aproba automat comentariile următoare, fără a le ține într-o coadă pentru moderare.

d). Notă importantă despre CV-ul transmis la Grupul de Lucru pentru Securitate și Apărare Cibernetică al AORR

CV-ul pe care ni-l transmiteți nu trebuie să conțină date cu caracter personal sensibile referitoare la originea rasială sau etnică, convingerile politice, convingerile religioase sau filosofice, apartenența sindicală, informații legate de sănătate, date privind cazierul judiciar, orice număr de identificare a unei persoane. Nu transmiteți, în cadrul CV-ului, copii ale pașaportului, ale cărții de identitate sau ale altor documente care nu sunt necesare. Dacă CV-ul dumneavoastră conține aceste date și informații, sunteți de acord că este pe propriul dumneavoastră risc. CV-urile și datele transmise nu sunt redirecționate către terți. Vă rugăm să nu divulgați în corpul e-mail-ului date cu caracter personal și/sau alte informații sensibile.

CV-ul este păstrat în Inbox-ul e-mail-ului pentru o perioadă limitată de timp, până când este stabilită trecerea în etapa următoare de selecție sau eliminarea din procesul de selecție pentru activitățile de voluntariat. Ulterior, CV-ul dumneavoastră și orice alte date și informații primite pe e-mail vor fi șterse. Nu realizăm baze de date și/sau fișiere electronice cu CV-urile primite și datele cu caracter personal existente în cadrul acestora. Echipamentele informatice utilizate pentru accesarea adresei de e-mail dispun de măsuri tehnice de protecție împotriva atacurilor cibernetice (program anti-virus/anti-malware, firewall de tip software, controlul accesului) și sunt folosite doar conexiuni securizate. Cu toate acestea, rețineți că, în spațiul cibernetic, nicio transmisie de date nu este garantată a fi 100% sigură.

Pentru ca datele tale cu caracter personal să fie colectate, în acord cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare, este necesar consimțământul explicit al tău în acest sens. Astfel, prin transmiterea CV-ului pe adresa de de-mail cybersec.group@outlook.com, sunteți de acord cu colectarea/prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în cadrul CV-ului și înțelegeți scopul colectării/prelucrării acestor date.

4. Măsurile de securitate implementate

Conexiunea la website-ul nostru este criptată folosind o suită de codificare modernă. Conexiunea utilizează TLS 1.3. Există o conexiune criptată între serverul unde site-ul web este găzduit și browser-ul utilizatorului care accesează acest website. Site-ul web dispune de un Certificat SSL (Secure Sockets Layer), care securizează schimbul de informații prin Internet. Certificatul SSL asigură securitatea și confidențialitatea conținutului important, precum sunt datele cu caracter personal transmise prin intermediul Formularului de contact/website-ului, parolele, numele de utilizator.

Website-ul nostru conține link-uri spre alte site-uri, asupra cărora AORR nu deține controlul și pentru care nu își asumă nicio responsabilitate. AORR nu își asumă nicio răspundere dacă aceste website-uri conțin informații inexacte și/sau înșelătoare, nu dispun de o securitate adecvată și/sau conțin programe malițioase (viruși informatici, troieni, adware etc.

5. Conținut înglobat de pe alte website-uri

Unele articole postate pe acest site web pot include conținut înglobat de pe alte website-uri (de exemplu: videoclipuri, imagini, texte etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri se comportă ca și cum utilizatorii au accesat un alt website. Aceste site-uri web pot colecta date despre utilizatori, pot insera module cookies, pot să urmărească interacțiunea utilizatorului cu conținutul înglobat dacă acesta are un cont și este autentificat pe respectivul website. Menționăm faptul că AORR nu este răspunzătoare de Politicile de confidențialitate ale website-urilor respective.

6. Modificarea Politicii de confidențialitate

Asociația Ofițerilor în Rezervă din România (AORR) își rezervă dreptul de a face orice modificări la prezenta Politică de confidențialitate. Pentru a fi la curent cu ultimele completări și modificări, vă rugăm să vizitați această pagină web din când în când. Această Politică de confidențialitate poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal sau a schimbărilor apărute în structura website-ului nostru.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la informațiile prezentate în această Politică de confidențialitate sau cu privire la modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@aorr.org.ro.

Atunci când ne contactați, vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (informații privind convingerile religioase, originea etnică sau rasială sau orice altă informație legată de sănătate sau apartenență sindicală).