Pensii militare

Preocupată constant de problematica pensiilor militare AORR a identificat și propus tuturor structurilor asociative din sectorul SAOPSN ( detalii in link ) o nouă modalitate de acțiune de promovare și protejare a drepturilor membrilor săi, care să vină în completarea demersurilor sindicale.
Este vorba despre o actiune in instanță prin care se vizează neconstituționalitatea impozitării progresive, discriminarea față de alte categorii de pensionari și implicit, recuperarea sumelor reținute cu titlu de impozit. 
Modalitatea de acțiune propusă a fost posibilă datorită efortului dedicat al unor membri AORR constituiți în Grupul de Lucru pentru pensii militare, dar mai ales sprijinului și expertizei juridice de specialitate din partea unor colegi magistrați militari