Înscriere

De ce să devii membru AORR

Asociația Ofițerilor în Rezervă din România reprezintă, atât în țară cât și în relațiile internaționale în domeniu, preocupările, interesele și proiectele de viitor ale membrilor săi înscriși în filialele județene și în București. AORR promovează inclusiv interesele tinerilor ofiţeri în rezervă.

Condiţii de înscriere

Conform statutului AORR, membrii AORR pot fi generali și ofițeri în rezervă, precum și ofițeri rezerviști voluntari proveniți din toate categoriile de forțe ale armatei și din celelalte structuri ale sistemului național de apărare, care au această calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, îndeplinesc criteriile statutare şi s-au înscris în AORR. Pentru mai multe detalii, puteţi consulta condiţiile de înscriere.

La înscriere se solicită:
  1. cerere de înscriere
    • pentru membri AORR (generali și ofițeri în rezervă, ofițeri rezerviști voluntari)
    • pentru membri asociați AORR (maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în rezervă, precum și rezerviști voluntari)
    • pentru membri susținători AORR (persoane fizice si juridice care sprijină AORR în mod substanțial)
  2. copie după legitimația militară/ livretul militar;
  3. dovada de achitare a cotizației.
Cotizaţia se plătește în funcție de luna înscrierii și reprezintă fracție din cotizația aferentă perioadei respective. Plata se poate face direct la trezorierul AORR sau prin transfer bancar cu următoarele date: Contul Beneficiar: Asociatia Ofițerilor în Rezervă din România Adresa: Strada Traian, nr.3, bloc.E.6, Scara 2, Ap. 49, Sector 3, București CUI : 16755200 COD IBAN: RO58 RNCB 0071 0037 4496 0001 BANCA: BCR , Ag. Plevnei FELUL OPERATIUNII: COTIZATIE. Cele 3 documente menţionate mai sus pot fi trimise pe mail, la adresa office@aorr.org.ro. Cererea de inscriere se analizeaza in cadrul ședințelor Consiliului Director și se validează în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării. Mai multe detalii despre inscriere se pot obţine la numărul de telefon : 0721201457-Col.(r) Cerchează Ioan.