Obiective

Obiectivele A.O.R.R. sunt:
  • Să menţină şi să dezvolte în rândul membrilor dragostea faţă de patrie şi drapelul naţional, sentimentul de stimă, respect şi ataşament faţă de valorile democraţiei, să sprijine obiectivele de securitate naţională şi pe cele ale Alianţei Nord-Atlantice.
  • Să acţioneze ca element de legătură între armată şi societatea civilă, contribuind prin proiecte și propuneri la susținerea intereselor forței de rezervă și a familiilor lor.
  • Să contribuie la pregătirea şi instruirea ofițerilor de rezervă, prin organizarea de cursuri pentru însuşirea limbilor străine.
  • Să organizeze schimburi de experiență în domeniul rezervei militare cu asociaţii din statele partenere membre CIOR, activităţi sportive, aplicativ-militare şi de instruire, să stimuleze interesul pentru perfecţionarea pregătirii militare individuale a ofiţerilor în rezervă.
  • Să armonizeze relațiile dintre categoriile profesionale militare ale ofițerilor de rezervă, să dezvolte sentimentul datoriei, al solidarității și cooperării între ofițerii în rezervă din structurile Sistemului Național de Apărare, precum și legăturile de prietenie și colaborare cu ofițerii din asociațiile militate similare din statele membre NATO.
  • Să contribuie, prin activitățile pe care le întreprinde, la pregătirea ofițerilor în rezervă, pentru a participa, în caz de nevoie, la apărarea țării, sprijinind activ efortul pe care îl face în acest sens Statul Major General (art.5 Statut A.O.R.R.)