Schimbări oficiale la normele Legii privind rezerviștii voluntari: Principalele noutăți introduse vizează criteriile de recrutare a candidaților

Pentru a reflecta schimbările apărute în ultima perioadă la legislația privind statutul rezerviștilor voluntari, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a stabilit, printr-un ordin aplicabil de luni, modificarea normelor metodologice din domeniu. Noutățile vizează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească de-acum cei ce vor să devină rezerviști voluntari, dar și probele necesare pentru selecția candidaților.

În primul rând, prin Ordinul MApN M.238/2023 s-a stabilit modificarea Ordinului M.25/2017, ce conține normele Legii nr. 270/2015 privind statutul rezerviștilor voluntari, în sensul actualizării criteriilor specifice de recrutare a candidaților.

Concret, candidați rezerviști care optează pentru serviciul militar în calitate de cadru militar rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:

 • să dețină gradul corespunzător funcției pe care urmează să o încadreze sau grad inferior cu cel mult două trepte, în situația în care fac parte din aceeași categorie de personal militar;
 • să îndeplinească cerințele privind nivelul studiilor, corespunzătoare categoriei de personal militar din care fac parte, prevăzute de actele normative în vigoare;
 • să dețină atestat/ diplomă de absolvire/ certificat de calificare profesionalā valabil(ă), necesar(ă) exercitării profesiei, prevăzut(ă) de legislația aplicabilă, specific(ă) funcţiei pentru care optează;
 • să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.

Astfel, limita de vârsta rămâne aceeași ca înainte, dar apar schimbări în legătură cu alte cerințe. Anterior, de pildă, candidații aveau nevoie de confirmare în arma/ serviciul/ specialitatea militară a funcției pe care urmează să o încadreze.

Apoi, candidații fără pregătire militară care optează pentru serviciul militar în calitate de ofițer rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:

 • să fie absolvenți, cu diplomă, ai studiilor universitare de licenţă sau de master, în instituţii de învățământ superior acreditate, potrivit legii, corespunzător prevederilor de studii ale funcţiilor pe care urmează să le încadreze și în specializări corespunzătoare armelor/ serviciilor sau specialităţilor militare ale acestora;
 • să dețină atestat/ diplomă de absolvire/ certificat de calificare profesională valabil(ă), necesar(ă) exercitării profesiei, prevăzut(ă) de legislația aplicabilă, specific(ă) funcției pentru care optează;
 • să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.

O condiție ce a fost eliminată din norme este cea de deținere a unor “documente de atestare a calificării de pilot, emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română – numai candidații care optează pentru funcții prevăzute cu arma «aviație», specialitățile militare «pilot pe aeronave cu motoare clasice (piston)» și «pilot pe aeronave cu motoare reactive»”.

În cazul candidaților rezerviști sau a celor fără pregătire militară care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar se modifică condiția privind vârsta pe care trebuie s-o aibă. Mai exact, cei interesați nu vor trebui să fi împlinit vârsta de 50 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere, regula anterioară stabilind că nu trebuie să împlinească vârsta de 51 de ani înainte de data semnării primului contract.

Noul ordin introduce, de asemenea, o ordine clară a probelor. Astfel, selecția candidaților va cuprinde oficial, în ordinea desfășurării lor, următoarele tipuri de probe:

 • probe psihologice;
 • probe fizice;
 • examinare medicală;
 • examinarea medicală specifică și/ sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, dacă este cazul.

În fine, decontarea cheltuielilor de deplasare se face, ca și înainte, în baza ordinului de chemare, a legitimațiilor de călătorie și a altor documente justificative, după caz, dar, în toate situațiile, legitimațiile de călătorie sunt acum admise doar dacă data înscrisă pe ele „este anterioară cu cel mult 24 de ore față de data înscrisă în ordinul de chemare”.

Despre Admin_DT 116 articole
AORR Cluj

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*