COMUNICATUL ASOCIAȚIEI OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA

– 25 septembrie 2023 –

În ziua de 7 septembrie 2023, reprezentantul  Asociației Ofițerilor în Rezervă din România / AORR, colonel (r) dr. Alin BODESCU, a participat, la invitația Ministerului Apărării din Spania, la Ziua Resurselor Umane, activitate organizată sub egida Președinției spaniole a Consiliului Uniunii Europene. Cu acest prilej,  colonel (r) dr. Alin BODESCU a intervenit, alături de reprezentanții Ministerului Apărării din Italia și al Colegului European de Securitate și Apărare în panelul cu tema „SQF-MILOF  Sectoral Qualification Framework for the Military Officer Profession in the European Union, în calitatea sa de președinte al grupului executiv al UE pentru implementarea la nivel naţional a SQF-MILOF.

Scopul principal al Cadrului Sectorial al Calificărilor pentru Profesia de Ofițer Militar (SQF-MILOF), care este aliniat la Cadrul de Calificări Europene (EQF), este acela de a oferi statelor membre un instrument inclusiv, un reper față de care calificările lor militare să poată fi comparate. Implementarea acestui cadru de către statele membre ale UE va sprijini nu doar armonizarea programelor de învățământ și transferabilitatea competențelor ofițerilor pe piața muncii dar și creșterea interoperabilității între forțele armate ale statelor membre.

România a semnat anul acesta, prin ministrul apărării naționale, protocolul de implementare al SQF-MILOF la nivel național și a lansat, în coordonarea Direcției Instruire și Doctrină, un plan de acțiune foarte ambițios la nivelul tuturor instituțiilor de învățământ pentru ofițeri, pentru a nivela programele de învățământ la SQF-MILOF. Nivelarea presupune a indica nivelul de complexitate și focusul operaţional al învățării în vederea comparării cu programe/ calificări similare din alte țări.

——————————————

On the 7th of September 2023, the representative of the Association of Reserve Officers from Romania / AORR, Colonel (r) Dr. Alin BODESCU, participated, at the invitation of the Spanish Ministry of Defence, at the Human Resources Day, an activity organized under the auspices of the Spanish Presidency of the Council of the European Union. On this occasion, colonel (r) dr. Alin BODESCU intervened, together with the representatives of the Italian Ministry of Defence and the European Security and Defence College in the panel with the theme “SQF-MILOF Sectoral Qualification Framework for the Military Officer Profession in the European Union, in his capacity as president of the EU SQF-MILOF Executive Group.

The main aim of the Sectoral Qualifications Framework for the Military Officer Profession (SQF-MILOF), which is aligned with the European Qualifications Framework (EQF), is to provide Member States with an inclusive tool, a benchmark against which their military qualifications can be compared. The implementation of this framework by the EU member states will support not only the harmonization of education programs and the transferability of officers’ skills on the labour market, but also the increase of interoperability between the armed forces of the member states.

Romania signed this year, through the Minister of National Defence, the implementation protocol of SQF-MILOF at the national level and launched, under the coordination of the Training and Doctrine Directorate, a very ambitious action plan at the level of all educational institutions for officers, to level education programs to SQF-MILOF. Levelling involves indicating the level of learning complexity and the operational focus of qualifications to compare them with similar programs/qualifications in other countries.

Despre Admin_S 66 de articole
Head_Admin WebCom Responsible

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*