COMUNICATUL ASOCIAȚIEI OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA

– 04 februarie 2023 –

În perioada 31-03.02.2023, reprezentanții Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), col. (r) dr. Mihai RADU și lt. (ret) Valentin BERCA, au participat la lucrările Congresului de Iarnă al Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă (MWM23/NATO/CIOR), derulat în colaborare cu Confederația Interaliată a Ofițerilor Medici în Rezervă (NATO/CIOMR), organizat la cartierul General NATO, Bruxelles, Belgia.

Congresul de Iarnă al CIOR (MMW23) reprezintă prima dintre cele două reuniuni anuale cheie ale CIOR, în cadrul căreia participanții fac schimb de informații pentru a determina modul în care CIOR poate contribui la dezvoltarea coerentă a structurilor de rezerviști militari la nivel național și la cooperarea consolidată, pe această temă, între țările membre.

Pentru consolidarea punctelor de vedere, la lucrările conferinței au fost invitați să participe reprezentanți ai Comitetului Militar NATO pentru Rezerviști (NATO National Reserve Forces Committee/NRFC) și ai Confederației Interaliate al Subofițerilor în Rezervă din NATO (Interallied Confederation of Reserve Non-Commissioned Officers/CISOR).

Conform agendei, prima zi a conferinței a fost dedicată prezentării situației de securitate din zonă, situația din Ucraina și modul în care rezerviștii din NATO pot sprijini efortul Ucrainei, relaționarea CIOR cu structuri din NATO. Ziua a doua a fost dedicată discutării și aprobării bugetului CIOR pentru 2023-2024 și finanțarea activităților derulate de comitetele constitutive, aprobarea rapoartelor comitetelor CIOR și a planului de activități pentru perioada 2023-2024 (pregătirea IBM- In-Between-Meetings– 2/4, Congresul de Vară al CIOR din 2023, IBM3/4), managementul organizației în sensul reducerii numărului de comitete executive în vederea creșterii eficienței activității și aspecte operaționale.

În urma rapoartelor făcute de reprezentanții comitetelor și a discuțiilor purtate, AORR a fost evidențiată pentru activitatea desfășurată, s-a acceptat ca lt. (ret) Valentin BERCA să fie membru al Comitetului DefSec/CIOR și expertul CIOR pe subiectul Mobilitate Militară, urmând să se relaționeze cu Comitetul Militar NATO pentru Rezerviști (NRFC), responsabil cu subiectul Mobilitate Militară la nivelul NATO și să fie invitat pentru prezentarea subiectului în cadrul activităților ulterioare derulate la nivelul CIOR.


PRESS RELEASE

OF THE ROMANIAN RESERVE OFFICERS ASSOCIATION

– 04 February 2023 –

During the period 31.01-03.02.2023, the representatives of the Association of Reserve Officers in Romania (AORR), col. (r) Mihai RADU and lt. (ret) Valentin BERCA, participated in the Joint Winter Congress of the NATO Interallied Confederation of Reserve Officers (MWM23/NATO/CIOR) in conjunction with The Interallied Confederation of Medical Reserve Officers (CIOMR), organised at the NATO Headquarters, Brussels, Belgium.

The MMW23 was the first of two key annual CIOR meetings during which participants exchange information to determine how the CIOR could contribute to the coherent development of national Military Reserves and enhanced cooperation between member nations.

For a collaborative working and to consolidate the points of view, representatives of the NATO National Reserve Forces Committee (NRFC) and of the Interallied Confederation of Reserve Non-Commissioned Officers (CISOR) were invited to participate in the conference.

According to the agenda, the first day of the conference was dedicated to the presentation of the security situation, the war in Ukraine and the way in which the NATO reservists could support Ukraine’s effort, the relationship of the CIOR with NATO structures, especially with NATO National Reserve Forces Committee (NRFC). Day two was dedicated to the discussion and approval of the CIOR budget/ 2023-2024 and the financing of the activities carried out by the CIOR Committees, the approval of the CIOR Committee reports and the activity plan for the period 2023-2024 (In-Between-Meetings – IBM/ 2/4 preparation, CIOR Summer Congress 2023, IBM3/4), the management of the organization in the sense of reducing the number of executive committees in order to increase the efficiency of the activity and operational aspects.

Following the reports made by the representatives of the committees and the discussions held, AORR was highlighted for the activity carried out, it was accepted that Lt. (ret) Valentin BERCA to be a member of the DefSec/CIOR Committee and the CIOR expert on the subject of Military Mobility, to relate to the NATO Committee for Reservists (NRFC), responsible for military mobility at NATO level, and to be invited to present the subject in subsequent activities carried out in CIOR.

Despre Admin_S 66 de articole
Head_Admin WebCom Responsible

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*