Comunicat – Asociația Ofițerilor în Rezervă din România

COMUNICAT

Vineri, 25 noiembrie a.c., a avut loc la București Adunarea Generală a Asociației, prilej de analiză a activității desfășurate de la adunarea precedentă, la zi și de stabilire a cordonatelor de dezvoltare, obiectivelor și acțiunilor pe care Asociația le va desfășura pe parcursul anului următor. Au participat la adunare membrii asociației domiciliați în București și reprezentanții ai tuturor celor 32 de sucursale județene înființate până în prezent.

Participanții la adunare au fost onorați de prezența președinților sau reprezentanților organelor de conducere a asociațiilor profesionale ale veteranilor și rezerviștilor din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Administrația Națională a Penitenciarelor, Poliția de Frontieră și, bineînțeles, Ministerul Apărării Naționale. De asemenea, ne-au onorat cu prezența reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, precum și ai societății civile, reprezentată de directorul executiv al Asociației patronale a producătorilor de tehnică militară – PATROMIL.

Invitată de onoare a fost delegația Asociației Veteranilor și Rezerviștilor din Republica Moldova (AVRRM), condusă de președintele acesteia, domnul general de brigadă (r) Vitalie Marinuță.

Adunarea a început prin intonarea Imnului de stat al României.

În cadrul Raportului Consiliului Director prezentat adunării și prin luările de cuvânt ale participanților, s-au evidențiat, printre altele:

  • realizările pe linia consolidării organizatorice a AORR, materializată atât prin creșterea numărului de membri, cât și consolidarea în plan teritorial, fapt care, pe lângă recunoașterea activității desfășurate, a contribuit la îndeplinirea tuturor condițiilor legale și organizatorice pentru a deveni asociație de utilitate publică, statut acordat prin H.G. nr. 580/28.04.2022.
  • pe linia perfecționării cadrului legislativ din domeniul securității si apărării naționale, discuțiile s-au concentrat pe apărarea drepturilor legale și constituționale ale militarilor. Astfel, AORR a evidențiat și sintetizat disfuncționalitățile în conținutul și aplicarea legislației și a actelor normative subsecvente, atitudinile și comportamentele factorilor politici responsabili, a mass-media și nu în ultimul rând al Curții Constituționale și a instituțiilor justiției în general, față de drepturile pensionarilor militari și modul în care acestea au generat numeroase nedreptăți, inechități,  nemulțumiri și frustrări.
  • au fost reliefate realizările, dar și nerealizările, pe linia coagulării acțiunilor asociațiilor rezerviștilor militari. Cu toate că s-a reușit ca 56 de asociații, acoperind tot spectrul asociațiilor din sistemul de securitate națională, să adere la Forumul structurilor asociative din SNAOPSN și că au fost realizate 30 întâlniri organizate de către Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, precum și alte niveluri din cadrul conducerii MApN, a fost criticată atitudinea refractară față de modul cum sunt respectate drepturile legitime și legale ale militarilor rezerviști, dar și a celor activi, din partea Parlamentului, Guvernului și caselor sectoriale de pensii, în general față de interesele legitime ale militarilor activi, în rezervă sau retragere.
  • pe linia parteneriatelor, datorită restricțiilor provocate de pandemia COVID SARS 19, activitățile comune au avut, în general, de suferit. AORR își propune ca în continuare să acționeze pentru eficientizarea cooperării cu partenerii, un exemplu fiind chiar noua relație stabilită cu ANVRRM, din R.Moldova. Nu poate fi însă înțeleasă atitudinea MApN de amânare a semnării unui Acord individual de cooperare cu AORR, mai ales că ministerul a susținut acordarea statutului de utilitate pubică, dar rămânem optimiști că în viitorul apropiat acest lucru va fi realizat.
  • o atenție deosebită a fost acordată activităților desfășurate de AORR la nivelul Confederației Interaliate a Ofițerilor de Rezervă – CIOR. Deși condițiile restrictive generate de pandemie au condus la o scădere a participării directe la activitățile CIOR, AORR a menținut în anul 2021 o participare intensă, în principal on-line, pentru ca în anul 2022 să participăm și în format fizic.  De altfel, anul 2022 a fost marcat de două premiere privind participarea noastră la CIOR: Seminarul pentru tinerii ofițeri în rezervă, organizat pentru prima dată în România, la Pitești și participarea pentru prima dată la competiția aplicativ-militară MILCOMP, desfășurată în acest an la Atena.
  • în ceea ce privește problematicarezervei militare, a fost evidențiat rolul acesteia, mai ales în actualul context de insecuritate generat de războiul din Ucraina, dar și disfuncțiile ce se manifestă încă pe linia asigurării rezervei operaționale, dar și constituirii și instruirii rezervei voluntare. Deși s-a reușit amendarea legislației aferente pe linie financiară, există încă multe nemulțumiri în rândul rezerviștilor voluntari, fapt ce determină o disponibilitate redusă pentru prelungirea contractelor actuale și o rată redusă de atractivitate a programului pentru alte persoane. AORR va continua să acorde o atenție specială corpului rezerviștilor voluntari și consideră că participarea acestora la unele activități, precum cele din cadrul CIOR și cele pentru îmbunătățirea cadrului legislativ vizând rezerva voluntară au fost și sunt de natură să răspundă obiectivelor generale ale AORR.
  • aspectele privind susținerea financiară din partea membrilor AORR a constituit un alt punct al raportului și discuțiilor, prin care s-a urmărit conștientizarea faptului că statutul de utilitate publică nu rezolvă problemele financiare, suma primită pentru sprijinul activității fiind una modică în raport cu volumul și specificul activităților derulate de AORR. Astfel, de bază în constituirea bugetului anual vor rămâne cotizațiile, virarea a 3,5% din impozit și bineînțeles sponsorizările.

În luările de cuvânt sau prin mesajele scrise trimise, invitații prezenți la adunare au apreciat activitatea Asociației și eforturile depuse de membrii săi pentru perfecționarea cadrului legislativ și pentru cercetarea științifică în domeniul securității și apărării, activitatea internațională și nu în ultimul rând apelul permanent pentru unitatea de acțiune a militarilor rezerviști în apărarea statutului social și a drepturilor legitime ale acestora.

Adunarea Generală a adoptat Mesajul adresat principalilor factori de conducere politico-militară ai țării, prin care se cere reconsiderarea modului în care sunt privite nevoile legitime ale militarilor activi și rezerviști, reconsiderarea forțelor de rezervă ca și componentă a forțelor armate, pentru pregătirea corespunzătoare a acestora și pentru promovarea unor amendamente la legislația internă care să readucă aceste forțe la un nivel cantitativ și calitativ corespunzător nevoilor contemporane, încetarea și denunțarea campaniei iraționale de dezinformare referitoare la pensiile militare de serviciu și încercările repetate de includere a acestora în categoria pensiilor speciale, campanie considerată ca un atac distructiv la adresa capacității naționale de apărare, prin efectele care se vor manifesta în timp ca urmare a scăderii atractivității carierei militare și a disponibilității din ce în ce mai reduse a tinerilor de a îmbrățișa această nobilă meserie, elaborarea și implementarea, la nivelul Guvernului și al Ministerului Economiei de   măsuri care să vizeze revitalizarea industriei naționale de apărare (mesajul este anexat integral).

Adunarea s-a încheiat printr-un moment de suflet care să ducă la un nivel superior cooperarea dintre rezerviștii români și cei din Republica Moldova prin semnarea Acordului de cooperare și parteneriat între AORR și AVRRM, document semnat de președinții celor două asociații, domnul general locotenent (rtg) Virgil Bălăceanu și domnul general de brigadă (r) Vitalie Marinuță.

Consiliul Director AORR a apreciat că activitatea desfășurată de asociație de la precedenta Adunare Generală până în prezent s-a desfășurat în strict respect al legii și în conformitate cu Statutul și Strategia AORR-2025 și că prin activitățile organizate și desfășurate s-au îndeplinit în mare măsură obiectivele stabilite la adunarea generală precedentă și constituie o bună bază pentru continuarea  activității cel puțin la același nivel calitativ.

Consiliul Director

Despre Admin_S 66 de articole
Head_Admin WebCom Responsible

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*