Lansare de carte: Ghid de securitate cibernetică

Lansare de carte: Ghid de securitate cibernetică

Autor: Darius-Antoniu Ferenț

 membru susținător al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, sucursala Cluj

 

Cartea a apărut în acest an, la Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

  

Cartea prezintă aspecte mai puțin abordate în alte lucrări și ghiduri de specialitate: triada CIA (Confidențialitate, Integritate și Disponibilitate), tipuri de hackeri și cu ce se ocupă aceștia, impactul pe care un angajat rău intenționat îl poate avea asupra securității cibernetice și a informației, etapele procesului de hacking, pentru a înțelege cum gândesc hackerii, rolul testelor de penetrare în securitatea rețelelor de calculatoare, importanța tehnologiilor de cloud, rolul dispozitivelor IPS (Intrusion Prevention System) și IDS (Intrusion Detection System), bune practici de securitate cibernetică la nivel individual și organizațional, importanța utilizării unei conexiuni VPN (Virtual Private Network).

Această lucrare se adresează tuturor persoanelor pasionate de securitatea cibernetică și celor care doresc să aplice bune practici de securitate și, astfel, să își protejeze dispozitivele informatice, datele și informațiile stocate pe acestea. De asemenea, lucrarea se adresează studenților/masteranzilor din domeniul Studii de Securitate, dar și din alte domenii, tuturor utilizatorilor finali și angajaților care doresc să aprofundeze unele aspecte conceptuale și tehnice privind securitatea IT&C.

Unele teme sunt prezentate într-o manieră mai tehnică, fiind dedicate organizațiilor, întreprinderilor mici și mijlocii, managerilor, personalului din birourile sau departamentele de Tehnologia informației și comunicațiilor, indivizilor care posedă cunoștințe și abilități peste medie în domeniul IT&C, celor care doresc să dobândească abilități pe partea de securitate cibernetică și hacking etic.

Lucrarea de față poate să fie utilă persoanelor care sunt implicate în manipularea și procesarea datelor, analiștilor și referenților de securitate, administratorilor de rețea, persoanelor responsabile cu managementul și securitatea sistemului informatic, administratorilor de sisteme informaționale, responsabili de protecția datelor, consultanților și responsabililor cu securitatea cibernetică din firme, companii, instituții publice și organisme non-guvernamentale, pentesterilor debutanți.

Unele noțiuni tehnice sunt prezentate într-o formă simplă și ușor de înțeles chiar și de către persoanele cu un nivel mai redus de cunoștințe și deprinderi în utilizarea tehnologiei informatice. Figurile și numeroasele exemple facilitează învățarea și înțelegerea noțiunilor și termenilor privind securitatea cibernetică.

Cadrul teoretic prezentat, în special cu referire la modul în care se poate realiza un atac cibernetic asupra unei rețele locale (LAN), este însoțit de exemplificări practice pentru fiecare tip de atac. Acestor abordări teoretice le sunt adăugate măsuri tehnico-practice de contracarare a unor atacuri cibernetice.

Trebuie menționat faptul că, această carte nu oferă definiții și explicații pentru toate atacurile cibernetice, ci doar pentru acelea foarte des întâlnite în internet și care sunt puțin abordate sau deloc în ghidurile de specialitate.

Totodată, această lucrare contribuie la dezvoltarea culturii de securitate cibernetică.

Lucrarea cuprinde 7 teme, o anexă cu bune practici de securitate cibernetică și o anexă despre kernelul Linux:

1). Securitatea cibernetică – delimitări conceptuale

2). Hackeri și persoane rău intenționate

3). Despre malware și atacuri cibernetice

4). Rețelele wireless și criptarea WEP și WPA 2

5). Tehnologiile de Cloud Computing și securitatea

6). Scanarea traficului din rețea cu IPS/IDS

7). Rolul testelor de penetrare în asigurarea securității cibernetice.