AORR consolidează relațiile cu Asociația O Singură Inimă și Uniunea Națională a Veteranilor din Războiul de Independență al Republicii Moldova

AORR consolidează relațiile cu Asociația O Singură Inimă și Uniunea Națională a Veteranilor din Războiul de Independență al Republicii Moldova

În spiritul prevederilor Statutului AORR și al obiectivelor sale fundamentale de susținere a intereselor militarilor în rezervă și a familiilor acestora, dar și de promovare a cooperării cu asociații similare din Sistemul Național de Apărare, Securitate și Ordine Publică și din alte state partenere, în data de 17 iunie 2021, la sediul AORR, a avut loc o întâlnire de lucru la nivelul conducerii a trei astfel de organizații: Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, Asociația O Singură Inimă (AOSI)) și Uniunea Națională a Veteranilor din Războiul de Independență al Republicii Moldova (UNVRIM).

Activitatea a avut două obiective principale:

  • Pe de o parte, a avut loc deschiderea oficială a relațiilor de cooperare dintre AORR și AOSI, prin semnarea unui Acord de Parteneriat. Asociația O Singură Inimă este o organizație care militează pentru promovarea, susținerea, realizarea și coordonarea de activități care să contribuie la cercetarea și dezvoltarea metodelor și tehnicilor de prevenire, tratare și recuperare a bolnavilor cardiovasculari, la reducerea costului în domeniul enunțat, la îmbunătățirea calității vieții acestora și la reducerea numărului de bolnavi cardiovasculari.

Parteneriatul AORR -AOSI are menirea de asigura accesul membrilor AORR și a familiilor acestora la facilitățile oferite de AOSI în domeniul enunțat și de a oferi, în măsura posibilităților, expertiză și specialiști care să se alăture efortului lor de creare a unui instrument eficace și profitabil de sprijinire a celor cu nevoi medicale cardiovasculare.

  • Pe de altă parte, prezența la București, la invitația AORR, a noului președinte al Uniunii Veteranilor de Război din Războiul de Independență din Republica Moldova (UNVRIM), col.(r) Radu PRISAC, a oferit un bun prilej de cunoaștere reciprocă și de stabilire a jaloanelor viitoarei cooperări între cele două asociații partenere, în special pentru crearea condițiilor de revenire a R. Moldova în Confederația Interaliată a Ofițerilor în Rezervă (CIOR).

Pe timpul discuțiilor, ambele părți au prezentat preocupările și specificul activității asociațiilor proprii, întâlnirea constituindu-se astfel și într-un valoros schimb de experiență.

În memoria fostului președinte fondator al UNVRIM, regretatul col.(r) Eduard Maican, răpus prematur de o boală necruțătoare, a fost ținut un moment de reculegere.

Totodată, s-a realizat o legătură între UNVRIM și AOSI, în vederea unei eventuale viitoare cooperări între aceste organizații, în scopul sprijinirii veteranilor de război și a rezerviștilor cu probleme cardiovasculare din R. Moldova și atragerii de specialiști în domenii conexe preocupărilor AOSI (telemedicină, tehnologii moderne de investigare, monitorizare și tratament în domeniul cardiovascular etc.).

La reuniune au participat:

  • Gl.lt.(r) Virgil Bălăceanu, președinte AORR:
  • Prof. univ. ing. dr. Laurențiu Olan, președintele AOSI:
  • Col.(r) Radu Prisac, președintele UNVRIM.

Din partea AORR au mai participat: Gl.lt.(r) Dan Plăvițu, Gl.bg.(r) Iulian Burticioiu, Col.dr. (r) Iulian Petrescu, Conf.univ.dr. Ioana Raluca Papacocea, Frt.(r) Marius Olteanu, din partea  AOSI au mai participat Gl.lt.(r) Lucian Foca și Col.(r) Constantin Bădiță, iar din partea UNVRIM, Col.dr (r) Ovidiu Galagan.

Pentru întărirea relațiilor de camaraderie și în scopul creării sau consolidării unor punți de legătură spirituale și umane cât mai solide între cele trei organizații, reuniunea s-a finalizat cu o activitate de socializare la Cercul Militar Național.