Acțiunea cărți și materiale sanitare pentru copiii fraților noștri români din Comuna Crihana Veche, Raionul Cahul – Republica Moldova

Acțiunea cărți și materiale sanitare pentru copiii fraților noștri români din Comuna Crihana Veche, Raionul Cahul - Republica Moldova

În perioada octombrie 2020 – martie 2021, urmare a inițiativei Parohiei Ortodoxe și Asociației Sfântul Ilie, din satul Poiana Sărată, com.Oituz, Jud. Bacău (sat înfrățit, chiar prin rude de sânge, cu satul Crihana Veche, Raionul Cahul, Rep. Moldova), Asociația Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), împreună cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din România-Sector 5 Bucureşti, Asociația ,,Tradiții Militare Româneşti-Bacău”, Parohia ortodoxă Poiana Sărată, județul Bacău și Asociația ,,Sfântul Ilie-Poiana Sărată, au desfășurat o amplă acțiune de achiziționare/colectare a unor  materiale sanitare și cărți în limba română, pentru instituțiile de învățământ din Crihana Veche  (Gimnaziul M.Eminescu– cu 262 de elevi și 40 de cadre didactice și personal auxiliar – Grădinița “ Clopoțelul” din sat – cu 150 de copii și 40 de angajați – și  Biblioteca Publică Comunală).

Urmare a acțiunii s-au achiziționat / colectat 3 detectoare de temperatură corporală, 60 de penare pentru copii, 100 l dezinfectanți (de mâini și suprafețe), 200 l săpun lichid, 10.000 de măști de protecție, 2500 de cărți din literatura română și universală, dicționare etc., care au fost donate Asociației „Răsăritul Românesc”, din Republica  Moldova,  în vederea distribuirii către beneficiari.

Ulterior, domnul col. (rz.) Balla Viorel a mai donat 714 cărți noi, din domeniul teatrului și sportului, pe care le-a „salvat” de la topire și le-a trimis personal la Crihana Veche.

Muțumiri deosebite doamnei Rodica CUCEREANU, fost primar al comunei Crihana Veche și semnatară a actului de înfrățire cu satul Poiana Sărată, comuna Oituz, județul Bacău, domnului col. (rtg.) Victor CHIRILOAIE, primar al Comunei Oancea, jud. Galați si, nu în ultimul rând, domnului  Vlad CUBREACOV, președintele Asociației „Răsăritul Românesc”, pentru implicarea deosebită în depozitarea materialelor, transportul din țară la destinatari și distribuirea acestora către instituțiile de mai sus.

Download