Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari a fost votat în unanimitate de către Senatul României

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari a fost votat în unanimitate de către Senatul României

Senatul României, în calitate de cameră legislativă decizională a Parlamentului României, a adoptat cu unanimitate de voturi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, la data de 06.04.2021, intrând in vigoare odată cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Modificările și completările aduse la această lege, elaborată încă din anul 2015, deveniseră o necesitate evidentă și impuneau efectuarea unui demers legislativ presant de actualizare, care să fie compatibil atât cu noile condiții de apărare națională a României, un rol important în acest sens avându-l forța rezerviștilor militari români, cât și cu angajamentele de participare a Armatei României în misiunile internaționale. Totodată, prin noile prevederi legislative adoptate s-au adus amendamente referitoare la creșterea nivelului de atractivitate al programului de formare și integrare a rezerviștilor voluntari, asigurarea unui cadru optim de organizare și funcționare pentru aceștia în mediul militar românesc și eliminarea anumitor texte cu caracter confuz și chiar excesiv cuprinse în legea inițială.

Cele mai importante amendamente aprobate în legea modificată se referă la următoarele aspecte: creșterea  indemnizaţiei pentru perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni; eliminarea unor obligații privind anunțarea imediată a unității militare la părăsirea localității de domiciliu pentru o perioadă mai mare de 48 de ore, restituirea cheltuielilor de recrutare și selecție în cazul renunțării la semnarea angajamentului și prezentarea la unitatea militară pentru actualizarea datelor de evidenţă; posibilitatea ca rezerviștii voluntari să poată părăsi țara pentru durate mai mari de 60 de zile; opțiunea pentru militarii profesioniști trecuți în rezervă să poată candida pentru posturi în rezerva voluntară fără parcurgerea unor proceduri de selecție.

Prin modificările și completările aduse în lege, s-a urmărit, în principal, îmbunătățirea cadrului legislativ care să contribuie la dezvoltarea rezervei voluntare prin lărgirea bazei de selecție, cu impact direct asupra rezultatelor campaniilor de recrutare. În plus, prin creșterea beneficiilor legale adoptate, se pot pune în aplicare noi opțiuni de promovare și evaluare a rezerviștilor voluntari deja prezenți în acest program, având în vedere că în anul 2021 se va finaliza prima serie de contracte ale acestora, încheiate în anul 2017.

De remarcat este faptul că în demersurile efectuate în cadrul procesului legislativ pentru aprobarea amendamentelor propuse la noua lege, liderii responsabili cu această problematică din conducerea Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR) s-au implicat, în mod dinamic și perseverent, fiind în legătură permanentă pe acest subiect cu factorii de decizie din Armata României, cu parlamentari români și cu responsabili din comisiile de specialitate din Parlamentul României, care au dat dovadă de înțelegere și flexibilitate față de cerințele de adaptare a conținutului legii la noile realități militare. Pe acest fond legislativ, întreaga conducere a AORR și membrii acesteia vor continua să sprijine pe rezerviștii voluntari, în mod real și aplicativ, cu convingerea că această categorie de personal militar este esențială pentru o strategie sustenabilă de apărare a României.