Forțele de rezervă și apărarea teritorială – subiecte abordate de reprezentanții AORR la un atelier organizat de Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate

Forțele de rezervă și apărarea teritorială - subiecte abordate de reprezentanții AORR la un atelier organizat de Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate
Foro: CSSAS / UNAp

În data de 19 martie, în organizarea Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate (CSSAS) din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”(UNAp), a avut loc atelierul de lucru destinat analizării celor mai adecvate forme și metode care să contribuie la adaptarea documentelor de planificare a apărării la provocările de securitate apărute în contextul geostrategic contemporan, atelier de lucru condus de directorul centrului și moderat de domnul colonel conf. univ. dr. Dan-Lucian Petrescu și col. (r) CS III dr. Crăișor-Constantin Ioniță.

La lucrările atelierului de lucru, desfășurate în format on-line datorită restricțiilor sanitare, au participat un număr de 49 de cadre didactice din UNAp, cercetători din CSSAS, precum și experți din Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General de Poliție, Statul Major al Apărării, Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară al Ministerul Apărării Naționale și reprezentanți ai statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei.

În baza acordului de parteneriat și cooperare științifică pe care îl are cu Universitatea, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România a fost invitată să participe la acest eveniment științific de mare actualitate teoretică și practică. Am onorat invitația prin reprezentanții noștri, care au adus în atenția participanților la atelier aspecte prioritare de interes pentru AORR, respectiv forțele de rezervă și apărarea teritorială.

Foto: CSSAS / UNAp

Astfel, Gl. Lt. (r.) dr. Dan Plăvițu a susținut prezentarea cu titlul „Forțele de rezervă – Quo Vadis”, prilej pentru abordarea științifică a domeniului și o analiză critică a situației la zi din sistemul național de apărare, fiind secondat de Slt. (r.v.). Cătălin Florea, care a prezentat aspecte concrete privind problemele rezervei voluntare și contribuția rezerviștilor voluntari la acțiunile asociației. Gl. Mr. (r) dr. Dan Florin Grecu a atras atenția auditorului printr-o temă care pare a fi uitată de către decidenții politici și planificatorii militari prin abordarea unui studiu cu titlul „Apărarea Teritorială între paradigmă și necesitate”. Contribuția AORR a fost completată prin intervențiile oportune și la obiect ale colegului nostru Col. (r) Mihai Radu, în special pe aspectele care privesc analiza strategică a apărării și reziliența națională. Nu în ultimul rând, apreciem contribuția colegului nostru col. (r) dr. Crăișor-Constantin Ioniță care, în dubla sa calitate de cercetător în cadrul centrului și de membru al asociației, a susținut prezentarea cu titlul „Strategia de dezvoltare a capabilităților Armatei României – 2040” și a moderat partea a doua a activității.

Apreciem preocuparea constantă pe care UNAp și CSSAS o au pentru perfecționarea cercetării în domeniul științelor militare, îi felicităm pe colegii noștri pentru contribuția la eveniment și ne continuăm interesul și deschiderea pentru participarea la evenimente similare, menite să contribuie la clarificarea unor aspecte teoretice și practice care vizează apărarea națională.