O delegație AORR a reprezentat România la Congresul de Iarnă al CIOR, desfășurat în mediul virtual

O delegație AORR a reprezentat România la Congresul de Iarnă al CIOR, desfășurat în mediul virtual

În perioada 20-21.02.2021, o delegație a Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), condusă de gl.bg. (r) Costantin Postolache, vicepreședinte al asociației, și din care au făcut parte col (rz.) IONIȚĂ Crăișor-Constantin, vicepreședinte al AORR și reprezentantul  Președintelui Asociației în cadrul Consiliului Executiv (EC) și al Bord-ului CIOR, în calitate de vicepreședinte (VP) al CIOR; col. (rz.) RADU Mihai, membru al AORR și participant la Comitetul DEFSEC; col. (rz.) PANAIT Ion, președinte al filialei Argeș a  AORR și participant la Comitetul YRO; slt. (rz.v.) JAR Bogdan, membru al AORR și participant la Comitetul MILCOMP și slt. (rz.v.) FLOREA Cătălin, membru al AORR și participant la Comitetul STRATCOM, a participat la lucrările virtuale ale Congresului de Iarnă al CIOR (Mid-Winter Meeting/V-MWM) desfășurate în mediul virtual, prin platforma Zoom, ca urmare a măsurilor luate la nivel european de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2.

Scopul principal al V-MWM al CIOR/CIOMR a fost acela de a discuta și aproba statutul legal al CIOR ca organizație non-profit aflată sub jurisdicția legii belgiene, precum și situația financiară a Confederației de anul trecut și planul de venituri și cheltuieli propus pentru 2021. Alte obiective au constat în: prezentarea situației cooperării cu Comitetul Forțelor de Rezervă Naționale (NRFC), stabilirea viitorului Platformei NATO privind Forțele de Rezervă (NMRN) de la ACT, propuneri de președinții ale CIOR pe viitor și organizarea Congreselor de Vară și IBM, stabilirea activităților pentru aniversarea a 75 de ani de la înființarea CIOR și probleme de IT.

Membrii delegației române au prezentat propuneri concrete în cadrul subiectelor abordate, îndeosebi au reiterat posibilitatea organizării unui un curs YROS în 2022 în România. AORR a răspuns la chestionarul privind folosirea Forțelor de Rezervă în cadrul NATO, chestionar care trebuie completat până la 31.03.2020.

În urma discuțiilor purtate și în funcție de viitorul situației persistente privind pandemia de coronavirus la nivel european, s-a stabilit ca lucările Congresului de Vară al CIOR de anul acesta să se desfășoare de bază fizic, în perioada 01 – 07.08.2021, la Atena, în Grecia, având și o varintă virtuală. 

Pentru încheierea Protocolului de colaborare cu Asociația Federală germană a Ofițerilor în Rezervă (VdRBw), președintele acesteia se va deplasa anul acesta, când situația pandemică o va permite, în România.