Privire de ansamblu asupra sistemului de apărare națională francez – Partea I

Privire de ansamblu asupra sistemului de apărare națională francez – Partea I

Analiză realizată de Sergiu Schiller, membru susţinător al Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România. Aceasta este prima parte dintr-o serie de articole despre forţele armate franceze.

16.38.37 (3)
Imagine preluată de pe https://www.defense.gouv.fr/

Analiza noastră ne mută astfel după capitolul incheiat dedicat Armatei Regale Britanice, spre celălalt membru al istoricei „Antante Cordiale”.   Desigur că vorbim de Franța, o țară cu o uriașă și bogată cultură militară, o țară care a dat enorm de mulți comandanți de excepție și țara care a dat lumii gradul de Mareșal în percepția sa modernă. Desigur vom găsi și multe elemente comune cu Romania, Franța de-a lungul istoriei servind drept un model de organizare și funcționare atât administrativ cât și militar pentru țara noastră. 

Începem această serie în care analizăm structural forțele militare franceze cu o imagine de ansamblu, mai exact care sunt elementele componente ale sistemului francez de apărare națională. Desigur le vom trece in revistă dar nu vom insista în mod deosebit pe componentele civile care asigură acest sector parțial ci ne vom axa pe elementele cu statut militar care fac parte din acest ansamblu.

Imagine preluată de pe https://www.defense.gouv.fr/

Sistemul național de apărare și securitate francez este compus din 5 categorii de forțe respectiv aeriene, navale, terestre, jandamerie și garda națională.  O primă observație, pe lângă elementele clare și clasice structurate în categorii de forțe avem ca particularitate prezența jandarmeriei ca și categorie de forțe nu doar ca armă, și de asemnea o structură de rezervă sub denumirea de garda națională.

Așadar, structura ministerului francez al apărării este reglementat din punct de vedere legal de Codul Apărării. În cartea întâi a codului găsim structurile centrale ale ministerului francez al apărarii, respectiv consiliul șefilor de stat major de categorie de forțe, secretariatul general și direcția generală pentru armament și înzestrare. Tot raportând direct ministerului apărării avem biroul de investigații a accidentelor, Biroul pentru ofițeri generali, Consiliul superior al rezervei militare, direcția generală de securitate externă, direcția generală pentru comunicații, direcția de informații și securitate și inspectoratul general al forțelor armate.

Din această listă trebuie sa ne oprim scurt asupra a două structuri interesante, respectiv Direcția generală de securitate externă și Consiliul superior al rezervei militare. Prima structură menționată respectiv direcția generală de securitate externă este in fapt serviciu de informații extern al Franței si este in subordinea ministrului apărării. Desigur putem găsi similitudini cu Serviciul Informații Externe al României (SIE) însă putem observa această particularitate organizatorică fudamental diferită față de țara noastră unde SIE este subordonat nemijlocit Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT). Cea de-a doua structură centrală asupra căreia trebuie sa ne îndreptăm atenția este cea dedicată rezervei atât operaționale/voluntare cât și generale. Problemele rezervei sunt astfel centralizate spre solutiționare în cadrul acestui model, un model care se dovedește pe zi ce trece  tot mai fiabil.

Imagine preluată de pe https://www.defense.gouv.fr/

La niveul central al armatei, actul de comandă este exercitat de șeful statului major al apărarii, la momentul prezent generalul de armată (NATO OF 9 – fr. General de armee) François Gérard Marie Lecointre, absolvent al școlii militare de la Saint Cyr. De asemnea în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, șeful statului major al apărării este asistat de un locțiitor, în prezent generalul de corp de armată Christophe Abad. Conform art. 15 al Constituției franceze președintele prezidează consilile superioare și comitetele de aprăre națională, așadar șeful statului major al apărării este numit de Președintele Republicii Franceze și raportează ierahic doar acestuia.

Imagine preluată de pe https://www.defense.gouv.fr/

Fiind vorba de un articol introductiv vom trece scurt în revista noastră de front elentele componente ale sistemului francez de aprare și siguranță națională urmând ca fiecare să aibă un episod din serie dedicat în care putem intra în detaliile structurale așa cum ne-am obișnuit:

  1. Forțele terestre (fr. Armee de Terre)

Din punct de vedere legal, dispoziții cu privire la organizarea și funcționarea armatei respectiv a forțelor terestre franceze găsim în Codul Apărării, partea a III-a. Statul major al forțelor terestre franceze este în prezet comandat de generalul Thierry Burkhard și are în componență un număr de 117.000 de militari activi, profesioniști și un număr de 15.750 de rezerviști voluntari.

  1. Forțele Navale (fr. Marine)

Forțele navale franceze sunt de asemnea reglementate de codul apărării, partea a III-a. Statul major al forțelor navale franceze are în componență un număr de 180 de nave și 36.331 de militari activi la care se aduga personalul din rezerva operațională, respectiv 4800. La comanda statului major al forțelor navale în prezent se află amiralul Christophe Prazuck.

  1. Forțele Aeriene (fr. Armee de’l Air)

De asemnea aspecte legislative cu privire la forțele aeriene franceze le găsim în  sursa antemenționată . Aviația franceză este una din cele mai vechi de pe mapamond, prima atestare fiind în anul 1909. Aviația franceză are în principal două componente pe care trebuie sa le trecem introductiv in revistă – Componenta operațională aeriană și componenta operațională spațială. In aceste două structuri avem un număr de aproximativ 41.000 de militari la care se adaugă 5200 de rezerviști.

  1. Jandarmeria (fr. Genadrmerie National)

Din start în acest sector al sistemului de apărare francez trebuie să facem o serie de mențiuni. Din punct de vedere al managmentului adminsitrativ-militar, jandarmeria franceza aparține ministerului aprarii în mod cert. Operațional însă din anul 2009 locul acestei structuri este în cadrul ministerului francez de interne sub comanda unui director general, din 2019, generalul de armată Christian Rodriguez. Numirea acestui director se face de către Consiliul de Miniștrii francez (respectiv guvern). În prezent în rândurile jandarmeriei își fac prezenta un număr de 100.000 de militari activi la care se aduagă încă 25.000 de rezerviști.

  1. Garda Națională (fr. Garde Nationale)

Eventual această structură este pe de parte cea mai interesantă din ansamblu francez de aprăre. Garda națională a fost inființată în 2016 păstrând tradițile de luptă ale gărzii naționale franceze înființate în timpul Revoluției de la 1789. În prezent această structură este compusă integral din rezerviști și aduce sub umbrela sa elemente de rezervă majoritar ale jandarmeriei și poliției, poliția deși este în Franța structura civilă există o parte componenta așa numită „de rezervă”.

Această structură este comandată în prezent de generalul de corp de armată Gaëtan Poncelin de Raucourt.

Imagine preluată de pe https://www.defense.gouv.fr/

Desigur că în orice armată modernă exista o rezervă mobilizabilă, pregătită periodic. În Franța pe lângă adăugarea unor companii sau batalioane de rezervă la majoritatea structurilor aparţinând categoriilor de forțe regăsim și a 5-a categorie de forţe respectiv Garda Națională după cum menționam anterior compusă integral din rezerve majoritar ale jandarmerie și poliţiei naționale. Menționam de asemenea că avem aici o particularitate interesantă în sensul în care poliția națională este o structură civilă. Totuși acesată structură civilă are în componență elemente pregătite în sistem de rezervă. Deși pare complicat arhitectural sistemul este cât se poate de clar – forțele navale, aeriene și terestre au elemente de rezervă în subordinea statelor majore ale categoriior de forțe la care se aduagă un eșalon doi dacă doriți de rezervă care se regăseşte în Garda Națională. Se poate observa opțiunea clară a pregătirii unor efective considerabile în structuri de rezervă. Francezii au ales acest sistem din motive ușor de înțeles, pregătirea și întreținerea structurilor de rezervă generând costuri pe jumătate raportate la omologii lor activi. Tot în sens introductiv, putem menționa faptul că rezerviștii sunt omniprezenți în structurile armatei franceze. Ca scurtă mențiune, nu cred că există pe mapamond o structură care să fi insipirat atâtea cărți ori filme precum Legiunea străină franceză. Putem observa trecând în revistă fugitiv structura Regimentul 2 Infanterie al Legiunii prezența unităților de rezervă:

Comandament și companie logistică (fr. Compagnie de Commandement et de Logistique, CCL)

Compania 1 (fr. 1re Compagnie, 1re CIE)

Compania 2 (fr. 2e Compagnie, 2e CIE)

Compania 3 (fr. 3e Compagnie, 3e CIE)

Compania 4 (fr. 4e Compagnie , 4e CIE)

Compania 5 (fr. 5e Compagnie , 5e CIE)

Companie de sprijin de lupta (fr. Compagnie d’Appui, CĂ)

Pluton anti tanc (fr. Section Anti-Char, SAC)

Pluton sprijin direct de luptă (fr. Section d’Appui Direct, SAD)

Pluton lunetiști (fr. Section Tireurs d’Elite, STE)

Pluton sprijin debarcare/aterizare (fr. Section Aide à l’Engagement Débarqué, SAED)

Compania 8 Rezervă (fr. 8e Compagnie de Réserve, 8e CIE)

Desigur că și această structură ajunsă la proporții legendare prin intermediul industriei media o vom analiza realist, structural în unul din episoadele următoare.

In concluzie, o primă constatare aferentă începutului unei serii, francezii au nu doar cel mai mare buget militar din Uniunea Europeană ci în prezent au cea mai amplă și puternică forță militară europeană.


Sergiu Schiller