Mesajul preşedintelui AORR către corpul rezerviştilor voluntari

Mesajul preşedintelui AORR către corpul rezerviştilor voluntari

Asociația Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), singura organizație a militarilor în rezervă și retragere din România membră a Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă din NATO (CIOR), care reunește peste 1,6 milioane de membri din state membre NATO și Partenere, are printre obiectivele sale principale și ideea reconsiderării și refacerii rezervei militare naționale, puternic neglijată după abrogarea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armata de profesioniști.

Aceasta, mai ales în condițiile realităților geopolitice și geostrategice de astăzi, când riscurile și amenințările la adresa securității și stabilității în flancul sud–estic al NATO, și mai ales în bazinul Mării Negre, provenite în principal din partea Federației Ruse, sunt în permanentă creștere. Apreciem în mod deosebit deciziile luate de structurile politice și militare de conducere din România de a aloca 2 % din PIB pentru bugetul apărării, precum și demersurile M.Ap.N. și S.M.Ap. de înzestrare cu armament și tehnică de luptă moderne a Forțelor Armate.

 În același timp, nu putem să nu remarcăm măsurile luate de majoritatea statelor din regiunea nord-estică a Europei de întărire a armelor naționale și de reconsiderare a procesului de reconstrucție a unei rezerve militare puternice, capabilă să facă față oricăror provocări până la momentul când NATO poate interveni.

În privința țării noastre, pilon de bază în flancul sud-estic NATO și în zona Mării Negre, asistăm la o întârziere a măsurilor concrete de  revigorare a unei rezervei militare viabile, bine înzestrată și pregătită pentru a asigura apărarea integrității și suveranității României în caz de pericol.

AORR consideră că o soluție pentru realizarea acestui obiectiv este încurajarea și susținerea procesului de formare a noului corp al rezerviștilor militari voluntari, proces  mult afectat de unele lacune legislative. Tocmai de aceea, AORR s-a angajat, de peste 2 ani, într-o campanie de promovare a necesității modificării Legii 270 din 2015 privind statutul rezerviștilor voluntari, în sensul creșterii atractivității din punct de vedere financiar și al facilităților oferite voluntarilor militari. Rezultatul demersurilor noastre nu este încă pe măsura așteptărilor, proiectul fiind blocat încă în hățișul biroratic de avizare. Suntem însă bucuroși să afirmăm că, cel puțin la nivelul structurilor de decizie și comandă ale M.Ap,N. s-a înțeles necesitatea modificărilor legislative și de reglementare sectorială, fapt demonstrat de măsurile luate în acest sens, inclusiv pe linie legislativă. Suntem deplin implicați în crearea condițiilor pentru ca și factorii politici de care depinde amendarea Legii 270 să îmbrățișeze ideea și avem foarte multe semnale că în viitoarea legislatură parlamentară vom reuși promovarea și votarea amendamentelor respective, astfel încât aceasta să devină suficient de atractivă pentru tinerii care doresc și o carieră militară, în paralel cu cea civilă.

În aceste demersuri, AORR se bazează foarte mult pe acea parte a membrilor săi care fac parte din segmentul rezerviștilor voluntari, Menționăm că circa o treime (mai exact 128 ) din numărul total al rezerviștilor voluntari sunt membri ai AORR și așteptăm ca numărul lor să crească. Printre realizările obținute pe linia promovării necesității dezvoltării corpului rezerviștilor voluntari putem enumera:

  • AORR s-a implicat activ în procesul de modificare a Legii 270/2015, propunerile și sugesrtiile fomulate fiind total acceptate de Ministerul Apărării, care este de drept inițiatorul acestor modificări.
  • Crearea unui grup de lucru mixt format din responsabili de vârf din S.M.Ap. și membri marcanți ai AORR, inclusiv reprezentanți ai rezerviștilor voluntari, grup care se întrunește periodic și își dovedește utilitatea. Unul din rezultatele conlucrării în acest format a fost elaborarea”Ghidului candidaţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar”, document menit să aducă tinerilor informații utile, practice și concrete despre acest serviciu.
  • Realizarea mai multor întâlniri la nivelul ministrului apărării și Șefului Apărării, cu participarea conducerii AORR și a unor reprezentanți ai rezerviștilor voluntari, preilejuri cu care am putut constata că există un mare interes din partea liderilor militari activi  de a dezvolta rezerva voluntară.
  • Participarea, începând cu anul 2018, a unor lideri AORR și a reprezentanților rezerviștilor voluntari în procesul de formare, educare și instruire a noilor candidați, selecționați de Centrele Militare Zonale, acțiuni care au vizat informarea acestora despre ce înseamnă și presupune cariera de rezervist voluntar și de a obține un feedback direct din partea acestora relativ la dificultățile întâmpinate în procesul de selecție, recrutare și instruire la care au participat. Acest proces va continua și în contextul actualei campanii de recrutare și instruire a noilor rezerviști voluntari.
  • Beneficiind de avantajele reieșite din statutul de membru al Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă din NATO (CIOR), reprezentanți ai rezerviștilor voluntari, membri ai AORR, au avut și au în continuare posibilitatea de a participa la activități oficiale desfășurate la nivelul CIOR, inclusiv de participare la sesiuni de pregătire dedicate tinerilor ofițeri de rezervă (Young Reserve Oficers Workshop – YROW), învățare de limbi străine în Academia de limbi străine a CIOR, activități culturale, științifice și competiții sportive militar aplicative.
  • Îmbunătățirea semnificativă a comunicării la nivelul corpului rezerviștilor militari voluntari, prin crearea unor grupuri pe site-urile de socializare media, inclusiv unul AORR – MApN, prin intermediul căruia se menține legătura directă cu factorii de răspundere pe domeniu din M.Ap.N. Militari cu experiență din rândul rezerviștilor voluntari, membri AORR, sunt la dispoziția celor care au neclarități, sugestii sau reclamații. În acest sens există și o preocupare recentă de creare a unui nou grup de lucru, dedicat candidaților și noilor sosiți în corpul rezerviștilor voluntari din acest an, grup care se va forma pe baza adeziunilor și solicitărilor acestora. Datele de contact au fost comunicate Centrelor Militare pentru a fi puse la dispoziția doritorilor.
  • Participarea unor militari din rezerva voluntară, membrii AORR, la activități profesionale, științifice și culturale orgnizate de AORR, un exemplu fiind Conferința Internațională a Experților SECDEF 2019, organizată de AORR și PATROMIL, cu sprijinul Academiei Tehnice Militare.
  • Consecventă ideii că rezerva militară voluntară reprezintă o oportunitate majoră pe linia reconstruirii Rezervei Militare Naționale, AORR a modificat statutul organizației în sensul acordării posibilității ca rezerviști voluntari, indiferent de corpul militar din care fac parte (ofițeri, subofițeri, maiștri militari, soldați-gradați), să poată adera la AORR. Totodată a stabilit că rezerviștii voluntari nu au obligația de a plăti cotizația anuală. În prezent avem doi rezerviști voluntari în Consiliul Director al asociației și un număr de 4 filiale constituite exclusiv din rândul acestora. De asemenea, un număr de 18 filiale județene AORR cuprind un număr semnificativ de rezerviști voluntari, în 10 dintre acestea deținând și funcții de conducere.

Ținând cont de cele expuse mai sus,

ASOCIAȚIA OFIȚERILOR ÎN REZEVĂ DIN ROMÂNIA adresează tuturor celor încadrați ca militari rezerviști voluntari îndemnul de a consulta site-ul oficial al AORR (aorr.org.ro), de a solicita înscrierea în grupul de Whatsapp pentru informare și comunicare și de a lua în considerare beneficiile aderării la AORR.

Mai multe detalii pot fi găsite în documentul de prezentare a AORR anexat.

 

 

Președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România

General-locotenent (r.)

Virgil BĂLĂCEANU