AcţiuniComunicate

COMUNICAT Către membrii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

COMUNICAT
Către membrii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

Structurile asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, ancorate permanent în realitatea cotidiană a societăţii româneşti, sunt preocupate de evoluția răspândirii noului coronavirus.

În aceste circumstanțe, dorim să vă asigurăm pe dumneavoastră și întreaga opinie publică de susținerea noastră deplină pentru măsurile adoptate și efortul depus, până în prezent, de autoritățile abilitate de la nivel central și local. În același timp ne manifestăm disponibilitatea ca, atât prin ca pacitatea organizatorică a structurilor centrale și teritoriale, cât și individual, prin membrii tuturor asociațiilor noastre (cu un efectiv de peste 100.000 de cadre militare în rezervă), să sprijinim în forme și modalități adecvate, în principal de tip voluntariat, autoritățile de la nivel central și local în soluționarea unor probleme administrative și de altă natură, ce pot fi convenite de comun acord.

Cu încrederea că demersul se înscrie în efortul general al autorităților Statului Român, structurile asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională își reafirmă necondiționat loialitatea lor față de țară și compasiunea pentru greutățile prin care trec Românii.

PATRIE, ONOARE, DEMNITATE

Președintele în exercițiu al Forumului și al Structurilor Asociative Reprezentative ale Rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (Părți la Acordul Cadru),

Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare
în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”
General-locotenent (r.) Neculai BĂHNĂREANU

Download