Comunicat privind dezbaterile pentru realizarea “Strategiei Naționale de Mobilitate Militară”

Comunicat privind dezbaterile pentru realizarea "Strategiei Naționale de Mobilitate Militară”

În data de 31 ianuarie 2020, din inițiativa Sucursalei Dolj a Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), a avut loc la Craiova dezbaterea pe tema „Oportunități și căi de urmat pentru realizarea Strategiei Naționale de Mobilitate Militară – MobMil”.

La dezbatere, alături de membrii AORR ai Sucursalei Dolj, au participat deputatul Nicolae GIUGEA, comandantul Brigăzii Multinaționale Sud-Est, generalul de brigadă Cristian DAN, fostul comandant al Bg.2 Mc. Rovine (actuala Brigada multinațională de Sud-Est) și fost locțiitor al șefului SMFT, general-maior (rtr) Ion PÂLȘOIU, cadre militare active din garnizoana Craiova, precum și alte cadre militare în rezervă din alte structuri asociative ale rezerviștilor militari. Din partea Consiliului Director al AORR, la activitate a participat general-locotenent (r) Dan PLĂVIȚU, care a fost și moderator al discuțiilor.

Prezentările legate de subiect au fost susținute de colonel (r) Marius CRĂSNARU și ing. Valeriu BERCĂ (membru AORR, cercetător științific și promotor al proiectului MobMIL în cadrul AORR).

În esență, MobMil, (așa numitul „Schengen Militar”) este un proiect al Uniunii Europene, lansat încă din decembrie 2017 în cadrul PESCO (Permanent Structured Cooperation in Defense) în scopul dezvoltării masive și rapide a infrastructurii de transport în Europa, care să răspundă și nevoilor cu specific militar. Mobilitatea Militară urmărește să garanteze circulația nestingherită și rapidă a personalului militar și a tuturor categoriilor de tehnică și instalații militare în interiorul frontierilor UE și să evite procedurile birocratice vamale, consumatoare de timp, pe toate tipurile de rute (terestre, navale, aeriene). De asemenea, prin acest program se dorește crearea unei infrastructuri europene adiacente mobilității militare (facilități logistice, portuare și aeroportuare), în scopul creării condițiilor optime pentru intervenții militare aliate oportune în orice parte a Europei, în caz de necesitate. Având în vedere importanța proiectului în contextul geopolitic și geostrategic de securitate generat de tensionarea tot mai accentuată a relațiilor dintre Federația Rusă și Occident, majoritatea țărilor membre UE au aderat la acest program, fiind identificate și propuse pentru dezvoltare cu fonduri europene 47 de proiecte.

În urma dezbaterilor, au rezultat următoarele idei de interes:

–    proiectul PESCO privind Mobilitatea Militară este o prioritate la nivelul UE, este inclus în proiectul „Conecting Europe Facility” și beneficiază de alocări financiare semnificative (6,5 miliarde euro); 

–    participarea României la programele derulate în cadrul proiectului ar trebui să reprezinte o oportunitate și o necesitate stringentă pentru România, atât din punctul de vedere al societății civile (dezvoltarea infrastructurii de transport pan-europene) cât și al intereselor militare și de securitate ale României în cadrul UE și al NATO;

–    deși România s-a angajat să susțină proiectul MobMil în cel puțin cinci proiecte concrete (din totalul de  47 proiecte identificate și agreate la nivelul UE), până în prezent, la nivel național nu au fost derulate decât abordări teoretice, declarații politice de bună intenție și deziderate;

–    AORR, care a inclus problematica MobMil pe agenda priorităților sale la nivel strategic, dorește și trebuie să se implice în declanșarea de acțiuni concrete la nivelul factorilor de decizie responsabili (Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, autorități locale etc.);

–    atragerea de fonduri europene în dezvoltarea infrastructurii naționle de transport, care să răspundă atât nevoilor societății civile, cât și cerințelor de apărare și de securitate naționale, în contextul apărării colective NATO – UE,  este o oportunitate care trebuie valorificată urgent;

–    primul pas care trebuie făcut ține de identifcarea și nominalizarea nevoilor legate de securitate și apărare și includerea acestora în proiecte naționale de dezvoltare a infrastructurii de transport.

Concluzii și măsuri:

–    având în vedere că inițiativa pentru derularea programului la nivel national ar trebui să pornească de la M.Ap.N, AORR va solicita o întâlnire cu factorii de decizie din M.Ap.N (ministrul apărării, șeful apărării, specialiști) în scopul demarării de discuții cu ministerele cu responsabilități în domeniu, în vederea creării unui „Comitet consultativ multiagenții” sau al unui „Consorțiu național guvernamental” care să elaboreze, în regim de urgență o „Strategie Națională de Mobilitate Militară”, supusă legiferării cel mai târziu în trimestrul patru din acest an;

–    în paralel, AORR se va implica direct, în măsura posibilităților sale, în organizarea de întâlniri și dezbateri pe acest subiect, cu factorii de decizie politică (Comisiile de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din cadrul Parlamentului României) și din celelalte ministere cu responsbilități pe acest proiect, în sensul impulsionării, conștientizării și sublinierii  necesității de îndeplinire a angajamentelor asumate și de realizare a directivelor  și recomandărilor rezultate din Planul de Acțiune și Foaia de Parcurs aprobate de UE;

Cu ocazia reuniunii AORR de la Craiova, au fost abordate și alte subiecte de interes pentru membrii AORR din Sucursala Dolj, astfel: demersurile pentru promovarea OUG referitoare la modificarea Legii 223 privind pensiile militare de serviciu, implicarea Sucursalei AORR Dolj în unele proiecte sociale destinate ofițerilor de rezervă din județul Dolj, precum Cimitirul Eroilor, Biserica Militară de garnizoană (proiect realizat în proprție de 75 % și blocat în hățișul birocratic), includerea Craiovei în planurile viitoare de mobilitate militară, etc.

Conducerea AORR mulțumește Sucursalei Dolj, personal domnului colonel (r.) Marius CRĂSNARU și domnului Valentin BERCĂ, pentru inițiativa și organizarea acestui workshop, precum și pentru implicarea deosebită a membrilor asociației  în promovarea strategiei AORR și sporirea vizibilității asociației pe plan local și national și se angajează să susțină și în continuare proiecte propuse de sucursală în folosul tuturor rezerviștilor militari, al militarilor activi, al intereselor majore ale M.Ap.N și ale României, în general.