AORR a semnat un protocol de colaborare şi parteneriat cu PATROMIL

AORR a semnat un protocol de colaborare şi parteneriat cu PATROMIL

În data de 30 ianuarie 2020, la Sala „Alba Iulia” din cadrul Palatului Cercului Militar Național, în prezența unor invitați din cadrul Comisiilor de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat și Camera Deputaților, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei și Energiei, reprezentanți ai Mediului de Afaceri și membri ai celor două asociații,  a avut loc semnarea unui Protocol de colaborare și parteneriat între AORR și PATROMIL. La activitate a fost prezent și un reprezentant al ziarului Observatorul Militar.

Asociația Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), care cuprinde în rândurile sale generali și ofițeri în rezervă, în retragere și rezerviști voluntari, precum și, ca membrii asociați, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați voluntari, este membră a Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă – CIOR (afiliată NATO), este o entitate apolitică ce nu desfășoară activități în sprijinul sau împotriva partidelor politice și care reprezintă un potențial profesional – științific relevant pentru elaborarea, promovarea și înfăptuirea politicii de securitate și apărare a României.

Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară (PATROMIL), asociație patronală reprezentativă la nivel naţional, în virtutea prerogativelor oferite de statutul său și de legislația care guvernează structurile asociative ale angajatorilor, este „organul de specialitate” în fundamentarea, inițierea și implementarea strategiilor de apărare și militare ale României. Are menirea de a încuraja și de a dezvolta relații de încredere și beneficiu reciproc între membri, clienți și parteneri. 

Semnarea Protocolului de Colaborare și Parteneriat între AORR, reprezentată de gl. lt.(rz.) dr. Virgil Bălăceanu, președintele asociației și PATROMIL, reprezentată de dl. ing. Viorel Manole, în calitate de director executiv al asociației, susţine confluența acțiunilor părților pentru creșterea eficacității politicilor publice de dezvoltare a industriei naționale de apărare și de întărire a capacității de apărare a României, în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Scopul principal îl reprezintă susținerea reciprocă a drepturilor şi intereselor membrilor, a acțiunilor de interes comun, promovarea mutuală, dezvoltarea de activități în parteneriat, desfășurarea oricăror alte activități convenite de comun acord, cu respectarea Statutelor şi independenţei organizaţionale proprii.

De asemenea, prin semnarea Protocolului se  urmărește:

  • colaborarea părților semnatare pentru modernizarea cadrului legislativ al dezvoltării industriei naționale de apărare, a cercetării științifice și învățământului militar tehnic superior în domeniului apărării, sprijinirea creării condițiilor financiare, materiale și umane necesare efortului de apărare și modernizării capabilităților de apărare;
  • valorificarea competențelor profesionale, a expertizei și potențialului cultural-științific al membrilor celor două asociații pentru dezvoltarea capabilităților de apărare ale Armatei României în interesul modernizării, dotării acesteia cu mijloace tehnice și de luptă moderne, la nivelul standardelor NATO și UE;
  • accesarea fondurilor UE, materializarea în România a oportunităților oferite de constituirea fondurilor financiare comune pentru apărare și dezvoltarea cercetării și producției destinate apărării commune;
  • participarea activă la organizarea și funcționarea societăților antreprenoriale studențești în academiile categoriilor de forțe și în Academia Tehnică Militară;
  • organizarea activităților de mentorat destinate studenților, pentru formarea competențelor lor antreprenoriale;
  • susținerea, în fața decidenților politici și a personalului academic, a necesității pregătirii pre-militare a tinerilor în instituțiile de învățământ civil pre-universitar și universitar, precum și promovarea învățământului dual;
  • susținerea, în fața decidenților politici, a necesității imperioase a modernizării și dotării tuturor categoriilor de forțe ale Armatei României cu mijloace moderne de luptă, cu precădere cu produse performante din industria națională de apărare.

Cu acest prilej, a avut loc și o serie de discuții referitoare la importanța colaborării între specialiștii din cadrul celor două asociații pentru dezvoltarea industriei de apărare.

Conducerile celor două asociații mulțumesc tuturor participanților la activitate și consideră că punerea în aplicare a acestui Protocol va duce la promovarea de idei și concepții benefice pentru dezvoltarea industiei de tehnică militară și armament.