Semnarea protocolului de colaborare AORR – UNVRIRM

Semnarea protocolului de colaborare AORR - UNVRIRM

În data de 22 ianuarie 2020, o delegație a Uniunii  Naționale a Veteranilor din Războiul de Independență din Republica Moldova (UNVRIRM), formată din președintele acesteia, Col.(r) Eduard MAICAN și medicul militar în rezervă Ovidiu GALAGAN, a participat la ședința  Consiliului Director al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), ocazie cu care a avut loc și semnarea unui Protocol de Colaborare cele două asociații.

Semnarea acestui document este o contribuție la eforturile reciproce pentru dezvoltarea bunelor relaţii militare, economice, culturale și diplomatice dintre România şi Republica Moldova și a interesul comun a celor două Părți de a contribui la promovarea și menținerea păcii și a securității în regiune, în contextul unei escaladări a riscurilor și amenințărilor crescânde la adresa securității și stabilității în zona de proximitate a celor două state.

Scopul acestui Protocol este de a stabili cadrul legal necesar cooperării între Părţi în domeniile de interes comun, stabilite prin statutele și regulamentele de funcționare ale celor două organizații. Documentul a fost semnat de președintele AORR Gl.lt.(r) Virgil BĂLĂCEANU și Col.(r) Eduard MAICAN, președintele UNVRIRM. Protocolul cuprinde, printre altele, domenii de cooperare și schimb de experiență, precum:

  • cultivarea şi dezvoltarea sentimentelor de stimă, respect şi ataşament faţă de valorile democraţiei;
  • dezvoltarea sentimentelor datoriei de apărare a țării, a solidarității, cooperării și a legăturilor de prietenie și colaborare între membrii celor două organizații;
  • promovarea de idei și teorii destinate dezvoltării concepțiilor moderne de pregătire a apărării și de ducere a războiului în contextul ultimelor evoluții pe plan internațional și, în special, al noilor forme de manifestare a agresiunilor de tip hibrid și informaționale, prin valorificarea experienței și pregătirii veteranilor de război și a cadrelor militare din rezervă;
  • sprijinirea reciprocă a activității de educare și pregătire a cadrelor militare active și în rezervă în spiritul dragostei față de țară, al respectării legilor și al idealurilor de unire și integrare în Uniunea Europeană;
  • realizarea de consultări şi reuniuni de lucru periodice, pe teme de interes comun, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicație on-line;
  • acordarea de sprijin și consultanță în domeniul promovării ideilor de modernizare a legislației naționale referitoare la Forțele de Rezervă și al pregătirii și instruirii acestora, inclusiv pentru crearea și dezvoltarea unui corp de militari rezerviști voluntari în Republica Moldova;
  • sprijinirea afilierii UNVRIRM la Confederația Interaliată a Ofițerilor de Rezervă din NATO (CIOR), secțiunea PfP, și participarea ulterioară, în comun, la activitățile organizate de Confederație;

 Cu acest prilej, realmente istoric, au avut loc și o serie de discuții aplicate și concludente între membrii celor două delegații, prin care s-a urmărit o mai bună cunoaștere și înțelegere a preocupărilor, obiectivelor și modalităților de acțiune a celor două organizații. S-au convenit și primii pași pentru punerea în aplicare a Protocolului, hotărându-se planificarea într-un viitor apropiat a unei vizite a unei delegații AORR la Chișinău și înființarea unei filiale AORR în Republica Moldova, formată din cadre de militare de rezervă cu cetățenie română. Totodată, Col.(r) Eduard MAICAN a fost primit în randurile membrilor susținători AORR și propus Flialei Vaslui AORR pentru a fi desemnat președinte de onoare al acesteia, iar medicul militar Ovidiu GALAGAN, rezident permanent în România din 1992, a fost primit în rândul membrilor AORR, urmând să ne reprezinte în relația cu Confederația Interaliată a Ofițerilor Medici în Rezervă (CIOMR).

Conducerea AORR mulțumește celor doi participanți UNVRIRM pentru deschiderea și atmosfera de camaraderie frățească pe care au reușit să o realizeze pe timpul reuniunii oficiale și a momentului de socializare ce a urmat și își exprimă speranța că această relație se va dezvolta în viitor în interesul ambelor asociații, cu efecte benefice asupra dezvoltării pe mai departe a relațiilor de colaborare militară dintre cele două țări, în conformitate cu prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău în 20 aprilie 2012.