Peste 200 de specialişti din domenii relevante pentru apărarea naţională au participat la Conferinţa Internaţională a Experţilor SECDEF 19

Peste 200 de specialişti din domenii relevante pentru apărarea naţională au participat la Conferinţa Internaţională a Experţilor SECDEF 19

In perioada 7- 8 noiembrie 2019, Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România şi Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”,  în parteneriat cu Institutul Central European de Cercetare şi Analiză Strategică Polonia, Asociaţia Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară- PATROMIL şi Colegiul de Afaceri şi Antreprenoriat din Ostrowiec, Polonia au organizat Conferinţa internaţională a experţilor cu tema “Dezvoltarea cooperării regionale-europene și euro-atlantice  pe linia industriilor de securitate și apărare pentru menținerea și dezvoltarea capabilităților de apărare prioritare. Folosirea programelor de cooperare militară extinsă pentru întărirea securității și apărării în Europa”.

La lucrările conferinţei au participat peste 200 de reprezentanţi ai unor instituţii ale statului (Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională/Camera Deputaților, MAE, MApN, Min. Economiei, CERT, ANCPI, ANIF), academicieni (Centrul de cercetare ELI-NP Măgurele), cadre didactice universitare (de la ATM, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Titu Maiorescu, SNSPA, Asociația „George Marshall”), experţi din domeniul securităţii, cercetării şi producţiei de armament din România (Safetech Inovation, CARFIL SA, GRR International, TELEKOM, ENERGOTECH SA, INCAS, TID-Group, INCD Turbomotoare COMOTI, Eurisc Foundation&ICI Bucharest, Defence Engineering Co, ROMARM SA, SIF Oltenia, Leichmann Weifert Invest SRL, Interactive Software SRL, C&M Jeler, SC EUROTECHNIC Industries, SAI SIRA, Avisso Consulting Service SRL, PwC Romania, ZENTIVA, MarcTel SIT, SIVECO România, UM Sadu, ACTTM, ZIPPER Services) şi din ţări precum Polonia, Franţa, Georgia (WBiP, New University din Tbilisi, French Naval Group, Creative Engineering SP. Z.O.O. din Polonia, personal al Ambasadei Poloniei la București, studenţi ai Școlii Militare Speciale Saint Cyr Coetquidan din Franța și ai Universității Nationale Militare Vasil Levski din Dolna Mitropolia, Bulgaria), cadre militare active (din SMAp, SMCFA, DGIA), în rezervă şi în retragere (reprezentanți ai ANCMMR, AORR, ADMRR, I2DS, ANCMRR Ge, ARPIA, Liga Navală Română, ACCSM), precum și reprezentanți ai mass-media (Postul 6TV, Geo Politica Magazine, Observatorul Militar, Ora Armatei).

Lucrările conferinței au fost deschise de gl.lt. (r) dr. Virgil Bălăceanu, Președintele AORR și șeful Comitetului științific al activității. Au mai luat cuvântul: reprezentantul Ministrului Apărării Naționale, gl. Laurian Anastasof, rectorul (comandantul) Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, gl. bg. prof univ. dr. ing. Constantin-Iulian Vizitiu  și reprezentantul Colegiului polonez de Afaceri și Antreprenoriat, dl.gl.lt. (rtr) asoc.prof. dr. Anatol Wojtan. În cadrul sesiunii în plen au prezentat subiecte deosebit de interesante și de actualitate dl. acad. Nicolae-Victor Zamfir, directorul general al Centrului de cercetare ELI-NP de la Măgurele, dl. Ioan Simion, partener principal la PwC România și dr. Liviu Mureșan, președintele Fundației EURISC.

Conferinţa s-a desfăşurat pe trei secţiuni – Adaptarea industriilor naţionale de apărare ale statelor din centrul şi estul Europei la noul cadru geostrategic, Programe de cooperare militare şi iniţiative speciale la nivel aliat şi în cadrul CSDP al Uniunii Europene şi Creşterea importanţei cercetării ştiinţifice şi a tehnologiei în cadrul parteneriatelor. Legătura învăţământ tehnic militar – industrie naţională de apărare.  

Manifestarea ştiinţifică, având ca temă dezvoltarea cooperării regionale europene şi euroatlantice în domeniul industriei de securitate şi apărare pentru menţinerea şi dezvoltarea capabilităţilor de apărare prioritare a oferit cadrul academic propice schimbului de idei, exprimării opiniilor şi prezentării celor mai noi proiecte şi rezultate ale cercetării ştiinţifice desfăşurate în acest scop.

De un real succes s-a bucurat vizitarea laserului de la Măgurele, activitate organizată și condusă de dl. acad. Nicolae-Victor Zamfir, directorul Centrului de cercetare ELI-NP și care s-a desfășurat în după-amiaza primei zile a conferinței.

Apreciem că lucrările conferintei SECDEF 19  au reprezentat, din toate punctele de vedere, un succes deosebit. Evident, considerăm că spiritul și rezultatele ei trebuie să fie făcute cunoscute prin intermediul mass-media româneși și, daca este posibil, internaționale. Cele mai multe prezentări au fost substanțiale, reprezentând și o baza de pornire pentru asigurarea unei mai mari consistențe în domeniile cercetării fundamentale și aplicate, industriei de apărare etc. Evident, acest lucru nu este suficient. Spiritul în care s-a desfășurat conferința, propunerile și ideile desprinse și sintetizate trebuie să determine schimbarea viziunii, strategiei, precum și adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, financiar și organizatoric pentru ca programele si proiectele nationale de inzestrare precum si cele de cooperare industriala transfrontaliera initiate de NATO si UE sa acorde un loc decent si industriei nationale de aparare. Altfel, fără urmări practice, conferința noastră ar avea doar un caracter pur teoretic, academic și nu pragmatic, în sprijinul creșterii capacității de apărare a țării.

Pentru detalii suplimentare, accesaţi site-ul conferinţei: https://www.mta.ro/international/secdef-ro/