Executarea recunoașterilor pentru pregătirea Conferinței Internațională a Experților SECDEF 19

Executarea recunoașterilor pentru pregătirea Conferinței Internațională a Experților SECDEF 19

La data de 31.10.2019, s-au desfășurat, la sediul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” (ATM), recunoașterile pentru pregătirea Conferinței Internaționale a Experților SECDEF 19, ce se va desfășura în perioada 07-08.11.2019, în cadrul ATM. La recunoașteri au participat reprezentanți ai Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR) – gl.lt. (r) dr. Virgil Bălăceanu, gl.bg. (r) dr. Mihail Țăpârlea, gl. bg. (r) dr. Iulică Burticioiu, col. (r) dr. Crăișor-Constantin Ioniță, col. (r) Gabriel Ciorobea, dl. Marian-Dorel Olteanu -, al PATROMIL – dl. ing. Viorel Manole – și al Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” – cpt.cdor conf.univ.dr.ing. Cristian-Emil Moldoveanu. A fost invitat să participe dl. gl.bg. (r) Nicolae Matei de la ANCMRR, care a făcut o recenzie de carte din domeniul istoriei industriei naționale de apărare.

Recunoașterile au avut ca scop vizitarea sălilor/spațiilor puse la dispoziție de către ATM pentru conferință, punerea la punct a activităților cu responsabilitățile ce decurg din programul evenimentului, precum și analizarea materialelor de reprezentare ce se vor introduce în mapa de participare. Cu acest prilej, col. Crăișor Ioniță a predat dosarul conferinței d-lui gl. Mihail Țăpârlea și responsabilitățile către col. Dan Gogescu.

Dl. cpt.cdor Cristian Moldoveanu a prezentat Comitetului organizatoric al SECDEF 19 sălile de desfășurare ale secțiunilor în plen și pe paneluri, precum și locurile de dispunere a expoziției de tehnică și armament. A solicitat modificarea programului de masă de prânz de la 13.00 la 12.00, pentru a nu interfera cu cel al studenților.

Dl. gl.lt. Virgil Bălăceanu a stabilit necesarul de cheltuieli pentru organizarea activității și care vor fi introduse în raportul de necesitate ce va fi întocmit de dl. gl.bg. Mihail Țăpârlea. În urma discuțiilor s-au făcut unele modificări în programul conferinței și s-au stabilit responsabilitățile pentru achiziționarea/efectuarea plăților fiecărei acțiune/material în parte. De asemnea, s-a stabilit necesitatea achiziționării a trei autocare tip IVECO de la Brigada de Gardă pentru efectuarea vizitei la Laserul de la Măgurele, în prima zi.

La solicitarea unor firme din industria de apărare de a-și aduce și organiza locurile de expoziție cu o zi mai devreme, s-a aporbat ca acestea să fie instalate pe 06.11.2019, între orele 15.00 – 16.00..   

Dl. col. Gabriel Ciorobea, împreună cu slt Cosmin Stroiu, se vor ocupa, pe toata perioada, de străinii participanți la conferință.

De relația cu mass-media se va ocupa d-na mr. Raluca Dima iar dl. gl. bg. Mihail Țăpârlea va pregăti un comunicat de presă pentru jurnaliștii ce vor fi prezenți la conferință.