Participarea la ședința informală organizată de Direcția pentru Relația cu Parlamentul din cadrul MApN cu structurile asociative

Participarea la ședința informală organizată de Direcția pentru Relația cu Parlamentul din cadrul MApN cu structurile asociative

La data de 23.10.2019 a avut loc, la sediul MApN (localul M-100), ședința informală organizată de Direcția pentru Relația cu Parlamentul (DRP) din cadrul MApN cu structurile asociative care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale. Ședința a fost condusă de șeful DRP, col. Claudiu Toma și a avut drept scop discutarea aspectelor riridicate de către structurile asociative în cadrul „Planului de măsuri cu activitățile ce se vor organiza și desfășura de către Ministerul Apărării Naționale pentru îmbunătățirea cooperării cu structurile asociative ale personalului militar în activitate / rezervă / retragere / veteranilor de război, precum și cu cele care activează în domeniul cultului eroilor, pentru anul 2019”, aprobat de către ministrul apărării naționale, înregistrat la nr. DP 533/05.04.2019.  

La activitate au participat un număr de 35 de persoane, reprezentând structurile asociative care au propus 11 din subiectele aflate în dezbatere pentru punerea în aplicare a planului de măsuri (ANCMRR, AORR, Asociația Camarazii, AMPTO, ADMRR, Asociația Cercetașilor Militari din Buzău, ROMIL, Asociația Tradiții Militare, Asociația Cadrelor Militare Femei în Rezervă și în Retragere), precum și structurile militare centrale din MApN respeonsabile de domeniile respective (DRP, DCVP, DGJ, CPS, DMed, SMAp – DPM și DLog, CLI, DDI, DGFC, DArm). AORR a fost reprezentată de col. (r) dr. Crăisor-Constantin IONIȚĂ.

Reprezentantul AORR a prezentat propunerea de modificare a art. 63, pct. (3) din Legea 346/2006 privind organizarea și funcționarea MApN, prin includerea structurilor asociative care au reprezentare internațională, pe care reprezentantul DRP a promis că o va analiza în perspectiva introducerii ei ca modificare legislativă și ne va comunica decizia luată. S-a menționat că urmează să fie semnate modificările la Ordinul de stabilire a criteriilor de sprijinire a structurilor asociative. Tot el a prezentat propunerea AORR de modificare a Anexei 1, pct. (1), lit. e) din Ordinul M. 132/2012 privind avansarea cadrelor militare în rezervă și în retragere, prin introducerea, la condițiile de studii privind avansare a ofițerilor în rezervă a  absolvenților de studii universitare civile. Reprezentantul DCVP a solicitat AORR să transmită, oficial, acestă propunere pentru a fi analizată și a se lua o decizie finală.

Alte concluzii rezultate în urma discuțiilor:

–          se așteaptă Normele de aplicare ale Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru a se clarifica documentele ce trebuie redepuse de structurile asociative pentru a fi recunoscute;

–          există Ordinul M.37/2018 care stabilește responsabilitățile în elaborarea și avizarea actelor normative în MApN și în care CPS nu are responsabilități de elaborare acte normative;

–          s-a emis un proiect de Hotărâre de Guvern privind biletele de odihnă și tratament, care s-a transmis la SRI și MAI pentru co-semnare, după care va deveni transparent pe site-ul MApN pentru discutare și amendare;

–          dl. ministru Leș analizează modalitatea de transmitere a proiectului de OUG pentru eliminarea inechităților și discriminării din sistemul pensiilor de stat, discutat și agreat în cadrul CCMRR și ia în calcul două opțiuni – fie să trimită proiectul la Parlament pentru a fi discutat ca propunere legislativă, fie să fie înmânat noului Guvern care s-l adopte cu OUG.

Următoarea ședință pentru discutarea subiectelor rămase va fi organizată în luna decembrie 2019.