Ședința finală de pregătire a Conferinței Internațională a Experților SECDEF 19

Ședința finală de pregătire a Conferinței Internațională a Experților SECDEF 19

La data de 18.10.2019, s-a desfășurat, la sediul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” (ATM), ședința finală de pregătire a Conferinței Internaționale a Experților SECDEF 19, ce se va desfășura în perioada 07-09.11.2019, în cadrul ATM. La ședință au participat reprezentanți ai Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR) – gl.lt. (r) dr. Virgil Bălăceanu, gl.bg. (r) dr. Mihail Țăpârlea, gl. bg. (r) dr. Iulică Burticioiu, col. (r) dr. Crăișor-Constantin Ioniță, col. (r) Dan Gogescu, col. (r) Nicolae Tudor -, al PATROMIL – dl. ing. Viorel Manole – și ai Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” – cpt.cdor conf.univ.dr.ing. Cristian-Emil Moldoveanu și mr. Raluca Dima.

Ședința a avut ca scop agreerea programului activității științifice, stabilirea răspunsului pentru atașatul polonez al apărării, precum și a responsabilităților pentru finalizarea pregătirii și pe timpul lucrărilor conferinței. Col. Ioniță a prezentat stadiul în care se află pregătirea conferinței, punând un accent deosebit pe: programul în detaliu al conferinței, aprobarea ministrului apărării naționale pe scrisoarea AORR privind accesul diplomaților străini acreditați la București la eveniment; lista cu participanții înscriși până la 15.10.2019; modul de desfășurare, în paralel, a reuniunii Comitetului Tehnic Mixt Româno-Polonez; stadiul transmiterii de către participanți a datelor de acces; răspunsul pregătit pentru atașatul polonez al apărării. D-nii gl. Țăpârlea și Burticioiu au prezentat negocierile făcute cu Cercul Militar Național privind organizarea cinei oficiale și cu Complexul Militar Haiducului privind cazarea și micul dejun al străinilor. Dl. gl. Balaceanu a prezentat stadiul obținerii unor sponsorizari, iar dl. director Manole a detaliat organizarea sesiunii pentru industria de apărare și organizarea expoziției de tehnică și armament.   

S-au stabilit următoarele responsabilități:

        – gl.bg. (r) dr. Mihail Țăpârlea – organizarea cinei oficiale la Sala Bizantină din cadrul  Cercului Militar Național și definitivarea modelului pentru mapa de participare (22.10);

        – gl.bg. (r) Iulică Burticioiu – cazarea străinilor și masa de dimineața în cadrul Complexului Militar Haiducului;

        – col. (r) Dan GOGESCU va prelua, treptat, încpând cu data de 30.10.2019, de la col. (r) dr. Crăișor-Constantin Ioniță, responsabilitățile acestuia de secretar al Comitetului organizatoric al SECDEF 19 și va răspunde de detaliile administrative ale conferinței;

        – col. (r) Nicolae Tudor, membru al AORR va fi inclus în cadrul Comitetului organizatoric și va răspunde de accesul participanților în ATM;

        – cpt.cdor conf.univ.dr.ing.Cristian Moldoveanu este responsabil cu organizarea expoziției de tehnică;

        – cpt. (r) Cosmin Stroiu se va ocupa de participanții străini la activitate;

        – col. (r) Ninel Cercheaza se va ocupa de transmiterea, c[tre secretar, a listei cu participanții din AORR și, ulterior, a listei cu participanții din ANCMRR și de la celelalte asociații;

        – col. (r) dr. Crăișor-Constantin Ioniță va lua legătura cu contabilul AORR pentru a stabili ce documente trebuie întocmite pentru cheltuirea banilor din spornsorizări și va întocmi și transmite, până la 30.10.2019, lista cu participanții, români și străini, la activitate, preum și materilele ce vor fi prezentate de lectorii-invitați.

În săptămâna dinaintea desfășurării conferinței, Comitetul organizatoric va desfășura o recunoaștere a tuturor locurilor destinate activităților din cadrul evenimentului, la o dată ce se va stabili ulterior.