O nouă întâlnire cu ataşatul militar al Poloniei, pentru pregătirea Conferinței Internaționale a Experților SECDEF 19

O nouă întâlnire cu ataşatul militar al Poloniei, pentru pregătirea Conferinței Internaționale a Experților SECDEF 19

La 25 septembrie 2019, o delegație a Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR) condusă de gl.lt. (r) dr. Virgil BALACEANU, președintele AORR și din care a făcut parte col. (r) dr. Crăișor-Constantin IONIȚĂ, împreună cu dl. ing. Viorel MANOLE, directorul executiv al PATROMIL și reprezentanți ai Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” (ATM) – mr. Raluca DIMA și lt.ing. Daniel ZVÎNCU -, au avut plăcerea să se reîntâlnească cu atașatul polonez al apărării, colonelul Jerzy JANKOWSKI(POL-A) și locțiitorul acestuia, la sediul Ambasadei Republicii Polone la București.

Reîntâlnirea a avut loc ca urmare a discuțiilor bilaterale interguvernamentale desfășurate la București, la data de 18.09.2019, prilej cu care cei doi miniștri ai apărării român și polonez au reiterat necesitatea întăririi cooperării în domeniul industriilor de apărare, acolo unde cele două state au competențe în anumite ramuri industriale. Accentul pe care cei doi miniștri l-au pus pe creșterea cooperării respective, prin întrebuințarea Conferinței Internaționale a Experților SECDEF 19 din 7 – 9 noiembrie 2019 de la București ca un posibil vehicul de realizare a discuțiilor și negocierilor comune româno – poloneze, precum și legarea desfășurării lucrărilor Comitetului Tehnic Mixt al celor două departamente pentru armamente cu desfășurarea și locația conferinței, arată că  evenimentul respectiv capătă o importanță deosebită în obținerea unor acorduri comune și a succesului mutual.

Col. Jankowski a precizat că a obținut acceptul ministrului polonez al apărării privind posibilitatea participării la conferință a secretarului de stat polonez responsabil de industria de apărare și a directorului pentru armanente, ducând, în prezent, negocieri cu principlalele companii poloneze de armamente pentru a-și trimite reprezentanți la acest eveniment. La propunerea col. (r) Ioniță de a solicita acestor companii să gândească posibilitatea organizării unor expoziții de tehnică și armament pe timpul desfășurării lucrărilor conferinței, atașatul apărării a promis că va discuta acest aspect cu companiile respective și va încerca să le convingă.

A mai precizat că a discutat cu reprezentantul Departamentului pentru Armamente și că acesta i-a confirmat că dânșii vor trimite invitațiile de participare pentru cele două personalități poloneze. În acest context, va avea loc o întâlnire săptămâna viitoare. A confirmat că atât dansul, cât și noul său adjunct vor participa la conferință.

Dl. director Manole a propus modalitatea de desfășurare a panelului perivind industria de apărare, aflat în coordonarea PATROMIL, precizând că, până la această dată nu are clar participarea companiilor românești și străine la eveniment și nici dacă acestea doresc să organizeze expoziții de tehnică și armament. Urmează ca, săptămâna viitoare să contacteze aceste companii și să aibă discuții clarificatoare cu reprezentanții lor.

Dl.gl.lt. (r) Bălăceanu a prezentat programul de principiu al desfășurării conferinței, punând accentul pe prezența personalităților la deschiderea acestui eveniment (7 noiembrie), precum și a doua zi, pe timpul desfășurării lucrărilor Comitetului Tehnic Mixt româno – polonez.

La final, s-a stabilit ca o nouă ședință să aibă loc în luna octombrie 2019, după ce atașatul polonez al apărării va primi date și informații de la Varșovia.