Comunicat ANCMRR – despre dreptul pensionarilor militari la tratamente de recuperare

Comunicat ANCMRR - despre dreptul pensionarilor militari la tratamente de recuperare

COMUNICAT  Nr. 19 din 10 septembrie 2019

Așa după cum este stipulat în STATUT, scopul principal al ANCMRR este de a reprezenta şi apăra drepturile şi interesele cadrelor militare în rezervă /retragere şi familiilor acestora.

Pe această linie, conducerea Asociaţiei a depus eforturi deosebite, acţionând consecvent în relaţiile cu Ministerul Apărării Naţionale, autorităţile şi instituţiile publice centrale decizionale, pentru reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor cadrelor militare în rezervă/retragere, inclusiv cele cu privire la pensiile militare de stat, asistenţa medicală şi protecţia socială, accesul la facilităţile de recuperare, tratament, odihnă şi recreere, aşa cum rezultă din prevederile legale privind persoanele vârstnice.   

Dacă până în prezent v-am informat, la zi, cu activităţile desfăşurate pe linia rezolvării inechităţilor din sistemul pensiilor militare de stat, prin prezentul comunicat vă aducem la cunostinţă stadiul demersurilor pentru aplicarea prevederilor Art. 81, aln.(1), lit. a din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare – „În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi următoarele drepturi: – a) tratament balnear şi de recuperare în condiţiile legii”.

De la publicarea Legii nr.223 în M.O. nr. 556 din 27 iulie 2015, până în prezent, timp de 4 ani nu s-a acordat nici un Bilet de tratament sau de recuperare pensionarilor militari.

Prin Legea nr. 149/22.06.2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, Art. 81 din Legea nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare a fost completat cu două noi aliniate, aln. 1şi 12, care să dea posibilitatea acordării de bilete de tratament şi recuperare pensionarilor militari, dar încălcându-se prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul  cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 26, prin care se precizează că pensionarii militari „au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente”.

Deblocarea acordării biletelor de tratament şi recuperare , conform completărilor la lege era posibilă prin apariţia unei Hotărâri de Guvern. Deşi M.Ap.N. prin structurile specializate au întreprins demersurile necesare pentru elaborarea proiectului de HG, nici până astăzi nu s-a reuşit.

La solicitarea ANCMRR am primit un răspuns mai mult decât amănunţit cu activităţile desfăşurate (vezi materialul anexat), dar care nu ţine loc de bilete de tratament şi recuperare.

Noi, cei din conducerea centrală a asociaţiei, am calificat ca atare acest răspuns şi în special neputinţa structurilor specializate cu atribuţii în acest sens, cât şi neimplicarea factorilor de decizie de la nivelul secretarilor de stat şi a ministrului, care în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2006, privind organizarea şi funcţionarea M.Ap.N., cu modificările şi completările ulterioare au atrbuţii în acest sens, rămâne să vă pronunţaţi şi dumneavoastră.

În continuare, vom monitoriza şi vom interveni operativ pentru intrarea în normalitate şi cu acestă problemă.

PREŞEDINTELE  ASOCIAŢIEI  NAŢONALE  A  CADRELOR MILITARE ÎN  REZERVĂ  ŞI  ÎN  RETRAGERE  ,,Al. I. CUZA”

    General locotenent (r.) //  Neculai BĂHNĂREANU  //