Întâlnire CNMR-ministrul apărării: prioritățile de finanțare pentru apărarea României

Întâlnire CNMR-ministrul apărării: prioritățile de finanțare pentru apărarea României

După o perioadă în care CNMR, din motive absolut obiective, a întrerupt temporar discuțiile la nivel guvernamental pe obiective ce țin de modernizarea și  consolidarea instituțională a României, pe 20 august, la inițiativa președintelui CNMR, Alexandru Cumpănașu, a avut loc o întalnire de lucru la Ministerul Apărării Naționale.

Întalnirea a avut două teme principale de extremă importanță pentru realizarea condițiilor optime pentru România: acordarea și sprijinirea în mod real și nu numai declarativ a rolului industriei naționale de apărare, cu focalizare pe aplicarea legii privind industria națională de apărare (Legea 232/2016), analiza contextului nerespectării contractului Pirahna 5 dintre statul român, prin Ministerul Apărării Naționale și producătorul General Dynamics Mowag pentru realizarea capabilității strategice de producere în România a transportoarelor  blindate 8X8 de ultimă generație, precum și rezultatele de până acum ale aplicării legii rezervistului voluntar.

Ministerul Apărării Naționale a fost reprezentat de ministrul apărării, domnul Gabriel Beniamin Leș, șeful Statului Major al Apărării, general Ionel Nicolae Ciucă, secretarul de stat și șef al Departamentului pentru Armamente, domnul Nicolae Nasta, șeful de cabinet al ministrului apărării naționale, general(rz) Cristian Barbu, șefi de direcții din Departamentul pentru Armamente.

Din partea CNMR au mai participat domnul Gheorghe Stoica, director general adjunct al Romarm și vicepreședinte Patromil, domnul Viorel Manole, director executiv al Patromil, generalii (rtr) Virgil Bălăceanu și Dan Plăvitu, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, liderii Federației Sindicatelor din Apărare  Unirea, domnul Ion Ivan și al Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare Moreni, domnul Constantin Bucuroiu , colonel(rz) Emil Pîsu, director Uzina Mecanică București și ca invitat, domnul Mihail Nicolae Toncea, președinte Organizația Patronală din Industria Aeronautică Română.

Prvind industria națională de apărare, discuțiile au fost axate pe subiectele menționate anterior, dar s-au extins pe o problematică mai largă vizând situația actuală a industriei naționale de apărare, afectată de lipsa comenzilor ferme din partea principalului beneficiar Ministerul Apărării Naționale, dar și aspecte privind respectarea standardelor de omologare și a celor tehnice de către operatorii economici interni.

Abordările au avut un caracter pragmatic, transparent și constructiv, convenindu-se operaționalizarea în perioada următoare a unei comisii tehnice interministeriale privind programul Pirahna 5, prin care să se realizeze într-un cadru transparent și aplicat, un set de propuneri pentru continuarea dialogului  cu producătorul, astfel încât respectându-se strict cadrul contractual să se deblocheze producția și livrarea transportoarelor Pirahna 5 și implicit a realizării în România a unei capabilități moderne de producție a transportoarelor blindate 8X8.

Conducerea M.Ap.N. prezentă a fost de acord cu propunerea CNMR de a organiza în luna septembrie o ședința de lucru pregătitoare pe tema contractului Pirahna 5, la care să participe toți „actorii industriali naționali cu capital de stat și privat implicați în program”, alături de toate entitățile guvernamentale implicate, după care să fie convocată o întâlnire cu furnizorul extern și cu „echipa română completă”.

Asociația PATROMIL a subliniat disponibilitatea de a participa și de a prezenta propuneri concrete și legale de depășire a „blocajului” actual, dacă Departamentul pentru Armamente desemnat de domnul ministru Leș ca entitate responsabilă în program, va face convocarea.

Președintele CNMR a accentuat că în condițiile Parteneriatului Strategic cu SUA și al contractelor de achiziție în valoare de miliarde de dolari cu producători americani, respectarea în mod obligatoriu a clauzelor contractuale asumate privind implicarea industriei naționale de stat și private, conform definiției din Legea 232/2016, trebuie să fie un obiectiv major, pe care CNMR îl va promova și îl va apara la cele mai înalte niveluri naționale și internaționale.

Șeful S.M.Ap. a exprimat disponibilitatea, dar și nevoia, de a beneficia de capitalul uman românesc din domeniul Cyber, recunoscut la nivel național și internațional, pentru implicarea în proiectele prioritare ale M.Ap.N. din zona Cyber Defence/Cyber Security. PATROMIL a declarat fără echivoc că membrii săi cu referințe și capabilități dovedite la nivelul NATO și UE în domeniul Cyber așteaptă invitația S.M.Ap.  de a participa/contribui la rezolvarea nevoilor existente, inclusiv în cadrul viitoarei legi a rezervistului voluntar.

O bună parte a problemelor discutate la ministerul apărării vor avea continuitate prin abordarea și cu ministerul economiei în perioada imediat următoare, un aspect ce va fi susținit fiind realizarea consorțiilor de producție la nivel național, astfel încât programe de înzestare care urmează să fie aprobate și finanțate începând cu anul următor, să fie realizate de către contractori și subcontractori interni, sigur, acolo unde este cazul și prin colaborare internațională, autoturismele de teren blindate și neblindate fiind un exemplu, prezentat de ministrul Leș ca o urgență majoră în care un prim contractor național ar fi indicat.

Reprezentantul ROMARM, susținut de PATROMIL, a prezentat intenția industriei naționale de apărare de a se implica în viitoarele programe naționale de înzestrare a M.Ap.N. în calitate de „Antreprenor General”, având ca parteneri/subcontractori firme private și de stat membre PATROMIL, alături de firme de renume din țări partenere.

Privitor la rezerva voluntară, atât Ministerul Apărării Naționale, cât și CNMR vor sprijini direct urgentarea avizării legii rezervistului voluntar amendată, astfel încât o dată cu noua sesiune parlamentară, în baza parteneriatului dintre CNMR și Camera Deputaților, cameră decizională, aceasta să fie aprobată în procedură de urgență.

Printr-o colaborare directă cu Statul Major al Apărării, CNMR prin AORR, va elabora un proiect de lege privind sprijinul și responsabilitățile angajatorilor, mai ales din mediul privat, în relația cu angajații rezerviști voluntari.

Totodată se vor căuta soluții ca prin Planul de Relații Internaționale al MapN să se asigure participarea rezerviștilor voluntari români la activități de pregătire din domeniile Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă, cum ar fi YROW, WROS, MILCOMP și CLA.

CNMR își propune ca la sfârșitul lunii septembrie, sau începutul luni octombrie să inițieze o nouă întâlnire cu ministrul apărări naționale pentru urmărirea celor convenite și abordarea și a altor probleme de interes reciproc.

Întâlnirea avută cu ministrul apărării, domnul general Ciucă și restul conducerii MAPN a fost un mare pas înainte în procesul de deblocare a marilor contracte de înzestrare ale armatei române, cu precădere în ceea ce privește Pirahnia 5 și nu numai. Aducerea sub umbrela CNMR a întregii industrii de apărare precum și a sindicatelor, reprezintă un semnal clar prin care demonstrăm statului român că apărarea este o prioritate pentru toți. Măsurile stabilite de comun acord astăzi, sunt convins că vor determina o mai bună înzestrare a armatei dar și o dezvoltare a capacității proprii de a produce și de a susține elemente esențiale în fabricile de armament proprii, folosind experiența specialiștilor români” a declarat Alexandru Cumpănașu Președintele CNMR .