Participarea la a treia ședință a Consiliului Consultativ al Militarilor în Rezervă și în Retragere (CCMRR)

Participarea la a treia ședință a Consiliului Consultativ al Militarilor în Rezervă și în Retragere (CCMRR)

La data de 09.07.2019 au avut loc, la sediul MApN (localul M-100), lucrările celei de-a treia ședință a Consiliului Consultativ al Militarilor în Rezervă și în Retragere (CCMRR), stabilit prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.46 din 14.03.2019. Ședința a fost condusă de coordonatorul CCMRR, consilierul ministrului apărării naționale, dl. gl.mr. (r) dr. Marian TASE și au participat reprezentanți ai Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR), Asociației-Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari (LADPM), Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), Asociației Diplomaților Militari în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ADMRR) și Asociației Militarilor Participanți în Teatrele de Operații (AMPTO). AORR a fost reprezentată de col. (r) Constantin MONAC și col. (r) dr. Crăisor-Constantin IONIȚĂ.

Coordonatorul CCMRR, dl. gl. (r) Marian Tase, a prezentat stadiul acțiunilor întreprinse de la ultima ședință, accentuând pe faptul că nu s-au aprobat, încă, documentele de constituire a Consiliului (lista membrilor și Metodologia) și, ca urmare, nici nu a fost postată această structură pe site-ul ministerului. A mai precizat faptul că, încercările repetate de a modifica Legea nr. 223/2015 și de a abroga OUG. 57/2017, 59/2017 și 114/2018 au fost sortite eșecului și sunt în impas.

Dl. col. (r) Constantin Monac a prezentat câteva idei privind o posibilă soluție de eliminare a inechităților între generațiile de pensionari, deziderat ce trebuie corelat cu Legea salarizării unitare nr. 153/2017. Adică actualizarea să se facă la nivelul funcției și gradulul echivalente ale  omologului, ofițer activ din 2022, în trei tranșe. Dl. gl. bg. (r) Nicolae Gropan a propus ca dl. Monac să pregătească o informare mai detaliată, care să fie discutată pe 24.07.2019 la sediul Federației Militarilor din România (FMR). Măsura s-a aprobat în unanimitate.

Reprezentanții LADPM au prezentat un priect de modificare a ordinului ministrului apărării naționale nr. M.25/2016 privind modul de calcul al pensiilor militare și au solicita reluarea discuțiilor cu oficialitățile din minister privind: indexarea pensiilor militare de stat de la începutul anului, care s-a făcut diferit pentru MApN (1,35) și MAI (5); lansarea unei inițiative ministeriale privind calculul pensiilor militare de stat pentru cei care lucrează în economie; problema rezolvării contestațiilor. Aceste aspecte vor fi discutate la ședința CCMRR de săptămâna viitoare (marți, 16.07.2019), la care vor fi invitați să participe și reprezentanți din cadrul direcțiilor centrale juridice și financiar-contabile și de la Casa de Pensii Sectorială a MApN.

La final, dl. col. (r) dr. Crăișor-Constantin Ioniță a informat Consiliul despre reluarea inițiativei legislative a PSD privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din SAOPSN, proiect care se află la diferite instituții centrale pentru avizare și la care membrii AORR au trimis deja comentarii și propuneri de îmbunătățire.