S-a înfiinţat sucursala AORR Gorj

S-a înfiinţat sucursala AORR Gorj

În data de 12 iunie 2019 a fost înființată sucursala Gorj a Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România (AORR). Sub conducerea doamnei Ileana Ciurică, noua sucursală urmează să îşi consolideze baza de membri prin cooptarea ofiţerilor în rezervă şi a rezerviştilor voluntari, oferind asistenţă pentru problemele specifice fiecărei categorii de personal.

Biroul Executiv al Sucursalei Gorj a fost ales cu unanimitate de voturi astfel: preşedinte – doamna Ciurică Ileana, vicepreşedinte – domnul Ciungu Cătălin Marian, secretar – domnul Glăvan Marius Alexandru. La înfiinţarea sucursalei a participat secretarul general al AORR, Gl. Bg. (Rz.) Iulică Burticioiu, desemnat de Consiliul Director.

Reamintim că Asociația Ofițerilor în Rezervă din România are ca obiective esențiale ale activității sale valorizarea și dezvoltarea competențelor cadrelor militare în rezervă și ale rezerviștilor voluntari, responsabilizarea acestora pentru apărarea națională și colectivă, valorificarea experienței și expertizei profesionale a generalilor și ofițerilor în rezervă și în retragere, precum și a ofițerilor rezerviști voluntari, promovarea intereselor, valorilor și obiectivelor naționale și euroatlantice de securitate, reprezentarea internațională a ofițerilor în rezervă români în cadrul Confederației Internaționale a Ofițerilor în Rezervă NATO (CIOR).

Consiliul Director al AORR îi felicită pe toţi membrii Sucursalei Gorj şi le urează succes deplin în îndeplinirea obiectivelor asumate.