Consiliul Economic şi Social avizează nefavorabil propunerea de modificare a legii 227/2015

Consiliul Economic şi Social avizează nefavorabil propunerea de modificare a legii 227/2015

În şedinţa din 7.05.2019, Consiliul Economic şi Social (CES) a avizat nefavorabil propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.101 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal. Avizul este susţinut prin următoarele motive:

  • proiectul de act normativ nu este însoţit de un studiu de impact care să estimeze numărul persoanelor vizate;
  • nu se justifică măsura propusă de a supraimpozita cu 90% cuantumul pensiei ce depăşeşte pragul de 10.000 lei, fiind o măsură discriminatorie şi care nu respectă principiul contributivităţii;
  • măsura propusă este insuficient argumentată în expunerea de motive;
  • este necesar a se face distincţie între pensiile calculate pe principiul contributivităţii şi cele rezultate prin aplicarea unor legi speciale care derogă şi de la prevederile Constituţiei.

Expunem mai jos documentul emis de CES.