Curtea Constituțională respinge excepția de neconstituționalitate ridicată de un membru AORR – decizie și comentarii

Curtea Constituțională respinge excepția de neconstituționalitate ridicată de un membru AORR referitor la pensiile militare

 

Vă informăm că în M.O.nr.321/24.04.2019 a fost publicată Decizia CCR nr.43/22.01.2019 cu referire la excepția de neconstituționalitate  a art.40 pct.4-6  din OUG nr.57/2015, ridicată de colegul nostru, dl.col.rez. Ion Ioana și respinsă de Curtea Constituțională a României.

Prezentăm scurte concluzii privind motivarea respingerii care ar trebui subliniate pentru ca militarii să înțeleagă maniera în care este privită problematica pensiilor militare:

 

  1. OUG 57/2015 a fost emisă constituțional existând o stare de urgență extraordinară suficient de justificată de un posibil val de litigii ca în anii 2010-2012.

  1. La paragraful 35, “Curtea reține că deschiderea dreptului la pensie este guvernată de principiul tempus regit actum – timpul guvernează actul -, neputându-se considera că reglementările anterioare acestui moment, referitoare la condițiile acordării dreptului la pensie, generează o așteptare legitimă.”,

Cu alte cuvinte se pot schimba regulile în timpul jocului iar dreptul la pensie și speranța legitimă sunt iluzorii, funcție de “performanța” guvernelor.

 

  1. Curtea Constituțională în Paragraful 39 tratează pensiile militare de stat la fel ca și pensiile speciale cu două componente, una contributivă și alta de la buget, deși pensiile militare de stat sunt alimentate exclusiv de la bugetul de stat și consideră  componenta de la buget ca una variabilă, funcție de performanța guvernului. Mai mult, Curtea susține că “Nu există un drept constituțional la pensie de serviciu”.

Rezultă că pensia militară de stat fiind în întregime plătită din bugetul de stat este în întregime variabilă, la latitudinea guvernului, funcție de performanța sa economico-socială, fără garanții, fără angajamente ferme, fără speranță legitimă, etc.

 

  1. Paragraful 41,” Curtea a constatat că dreptul la pensie este un drept fundamental dar se exercită în condițiile prevăzute de lege. “

Astfel legiuitorul este liber să ….facă ce vrea el.

Curtea consideră pensia suplimentară ca un spor care nu se acordă discriminatoriu…..

Adică la unii da, la alții nu….curat nediscriminatoriu.

Rezultă că în viziunea Curții  pensia suplimentară nu este contributivă, garantată de Stat, ca orice altă pensie bazată pe plata de contribuții ci este un fel de spor de radiații, de noapte, de rușine, pe care Angajatorul îl poate acorda sau nu, după voia sa.

 

  1. Paragraful 44, Cetățenii au dreptul la pensie dar legiuitorul ” în considerarea unor schimbări intervenite în posibilitățile de acordare și dimensionare a drepturilor de asigurări sociale poate modifica ori de câte ori consideră că este necesar, criteriile de calcul al cuantumului acestor drepturi, dar cu efecte numai pentru viitor.”

 Atenție:  “Prin urmare ține de opțiunea liberă a legiuitorului stabilirea veniturilor realizate de titularul dreptului la pensie care se includ în baza de calcul pentru stabilirea cuantumului pensiilor.”

 Concluzia: nu vă bazați pe pensie pentru un trai decent, după o viață de muncă nu aveți asteptări legitime.

 

  1. Curtea nu face nici o referire la pensia contributivă  cuvenită pentru contribuțiile plătite pentru stagiul civil adăugat după trecerea în rezervă, fără nici o legătură cu activitatea militară și veniturile prevăzute ca bază de calcul în art.28, deși aspectul a fost ridicat de către colegul nostru și este menționat în partea preliminară a Deciziei.

Pentru mai multe detalii, puteți vedea mai jos varianta integrală a deciziei Curții Constituționale.