Participarea la ședința de constituire a Consiliului Consultativ al Militarilor în Rezervă și în Retragere (CCMRR)

Participarea la ședința de constituire a Consiliului Consultativ al Militarilor în Rezervă și în Retragere (CCMRR)

La data de 08.04.2019, s-a desfășurat, la sediul MApN (localul M-100), ședința de constituire a Consiliului Consultativ al Militarilor în Rezervă și în Retragere (CCMRR), stabilit prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.46 din 14.03.2019. La ședință au participat reprezentanți ai ministrului apărării naționale, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR), Asociației-Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari (LADPM), Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), Asociației Diplomaților Militari în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ADMRR) și Asociației Militarilor Participanți în Teatrele de Operații (AMPTO). AORR a fost reprezentată de col. (r) Constantin MONAC și col. (r) dr. Crăisor-Constantin IONIȚĂ.

Ședința a fost condusă de consilierul ministrului apărării naționale, dl. gl.mr. (r) dr. Marian TASE, care a devenit și coordonatorul CCMRR. Din partea celorlalte structuri au participat 8 generali și colonei în rezervă. S-au stabilit numărul și componența Consiliului, acestea urmând a fi avizate de dl. secretar de stat Mihai-Dan CHIRICĂ și aprobate de dl. ministru Gabriel-Beniamin LEȘ. Reprezentanții LADPM au prezentat un proiect de Metodologie care urmează a fi dezbătut și aprobat în următoarea ședință. Tot dânșii au adus în discuție prima acțiune în care ar trebui să se implice acest Consiliu – propuneri la nivelul dlui ministru de abrogare a OUG. 57/2017, 59/2017 și 114/2018. Dl. col. (r) Monac a prezentat propuneri pentru fundamentarea pensiilor militare de stat și un scurt documentar pregătit de dânsul.În acest sens, s-a stabilit crearea primului Grup de lucru pe domeniul legislativ, care va fi coordonat de dl. gl. bg. (r) Nicolae GROPAN. Reprezentantul AMPTO a propus discutarea si preluarea de catre structurile associative doritoare a solicitării Fundației Prințul de Wales de organizare a unor cursuri de reconversie pentru militarii răniți care au suferit afecțiuni fizice și/sau psihice ca urmare a participării la misiuni în teatrele de operații. 

La finalul ședinței s-a stabilit prezentarea unei Minute a ședinței către dl. ministru Leș, de către gl.mr. (r) Tase, în care să se solicite aprobarea numărului și componenței CCMRR și să se solicte opinia dânsului privind intenția legislativă de abrogare a celor trei Ordonanțe discutate. Între timp, membrii Consiliului vor trasnmite propuneri de completare/modificare a proiectului de Metodologie și de definitivare a propunerilor de abrogare a ordonanțelor de urgență. Următoarea întâlnire a CCMRR se va desfășura la 15.04.2019.