S-a înfiinţat sucursala AORR Vaslui

S-a înfiinţat sucursala AORR Vaslui

În data de 27 martie 2019, o dată cu desfășurarea Adunării Generale a Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), a fost înființată sucursala Vaslui a asociației.

Grupul de inițiativă care a organizat acțiunea a ales-o pe doamna Marilena Carp în funcția de președinte al sucursalei. Sucursala va funcționa în municipiul Bârlad, constituirea și funcționarea acesteia fiind confirmate de Adunarea Generală a AORR, în conformitate cu statul și regulamentul de organizare și funcționare ale asociației.

Pentru început, sucursala vasluiană și-a propus să-și întărească componenta organizatorică prin cooptarea în rândurile sale a cât mai multor ofițeri în rezervă și rezerviști voluntari, pentru ca împreună cu structura centrală și structurile teritoriale ale asociație să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite, perfecționarea cadrului legislativ-normativ care reglementează apărarea națională și promovarea intereselor cadrelor militare active, în rezervă sau retragere și rezerviștilor voluntari.

Reamintim că Asociația Ofițerilor în Rezervă din România are ca obiective esențiale ale activității sale valorizarea și dezvoltarea competențelor cadrelor militare în rezervă și ale rezerviștilor voluntari, responsabilizarea acestora pentru apărarea națională și colectivă, valorificarea experienței și expertizei profesionale a generalilor și ofițerilor în rezervă și în retragere, precum și a ofițerilor rezerviști voluntari, promovarea intereselor, valorilor și obiectivelor naționale și euroatlantice de securitate, reprezentarea internațională a ofițerilor în rezervă români în cadrul Confederației Internaționale a Ofițerilor în Rezervă NATO (CIOR).

Adresăm succes în activitate membrilor noii sucursale și îi informăm pe toți ofițerii în rezervă și rezerviști voluntari din județ, doritori să se alăture obiectivelor asociației, că înscrierea în asociație se poate face direct pe pagina web a AORR (www.aorr.org.ro) unde se găsesc și toate informațiile necesare înscrierii, precum și informații ample despre asociație.

Consiliul Director AORR