Mesaj de colaborare cu Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova

Mesaj de colaborare cu Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova

 

Domnului Eduard MAICAN,

Președintele Uniunii Naționale a Veteranilor
Războiului pentru Independența Republicii Moldova

Asociația Ofițerilor în Rezervă din România (AORR) este organizație neguvernamentală cu caracter nelucrativ, autonom și apolitic, membră a Confederației Interaliate a Ofițerilor de Rezervă din NATO (CIOR), care cuprinde în rândurile sale ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari din structurile naționale de securitate, ordine publică și apărare națională, prioritar din Ministerul Apărării Naționale.

Misiunea AORR este de a valorifica experiența și competenţa profesională ale membrilor săi, pentru a contribui la promovarea intereselor, valorilor și obiectivelor naționale și euroatlantice de securitate, în conformitate cu Constituția României, Strategia Națională de Apărare a României și cadrul normativ euroatlantic și de a acorda consultanță și expertiză pe probleme specifice.

În acest scop, asociația și propus ca principale obiective: menţinerea şi dezvoltarea dragostei faţă de patrie şi drapelul naţional, respectul faţă de Constituţie, legile ţării şi Armata României; cultivarea şi dezvoltarea sentimentelor de stimă, respect şi ataşament faţă de valorile democraţiei; sprijinirea obiectivelor apărării naţionale şi pe cele ale apărării colective în cadrul Alianţei Nord-Atlantice; dezvoltarea sentimentelor datoriei de apărare a țării, al solidarității și cooperării între ofițerii în rezervă din toate categoriile de forțe ale armatei, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și legăturile de prietenie și colaborare cu ofițerii din asociațiile militare similare din statele membre NATO și UE; cultivarea respectului faţă de memoria eroilor care s-au jertfit pentru libertatea, independenţa şi suveranitatea României și în misiunile internaționale; educarea tinerei generaţii în spiritul dragostei faţă de ţară, de trecutul glorios şi tradiţiile de luptă ale armatei și ataşamentului faţă de poporul român; armonizarea relațiilor dintre militari și societatea civilă.

Membrii asociației noastre cunosc ceea ce însemnă Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova (UNVRI) și acordă un respect deosebit pentru tot ceea ce membrii uniunii au întreprins pentru apărarea ființei naționale și pentru ceea ce întreprind în prezent în îndeplinirea idealurilor democratice ale fraților noștri de peste Prut.

În acest context, Adunarea Generală a AORR, reunită la București, printr-o fericită coincidență în data de 27 martie a.c., la 101 ani de când Consiliul Național al Basarabiei, pe baza hotărîrii Sfatului Țării, a votat la Chișinău unirea cu România, a hotărât în unanimitate și a mandatat Consiliul Director să inițieze demersurile necesare pentru a stabili un contact direct cu UNVRI, în scopul identificării posibilităților de colaborare în domeniile comune de interes. Apreciem că în acest mod se pot crea condiții favorabile de dinamizare a eforturilor comune în consolidarea unității și identității naționale a românilor, în spiritul conștiinței europene și a respectării normelor dreptului european și internațional.

Ne exprimăm speranța că demersul nostru va avea rezonața așteptată în rândul membrilor UNVRI și că, prin acțiuni comune, vom putea contribui mai bine la îndeplinirea misiunii și obiectivelor pe care cele două organizații și le-au stabilit.

Vă rugăm, domnule președinte, să acceptați expresia întregii noastre considerații și transmiteți tuturor membrilor ANVRI salutările noastre frățești și urările de mai bine în tot ceea ce întreprind în cadrul organizației și în viața de zi cu zi.

 

Președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România

 General locotenent (r.)

dr. Virgil BĂLĂCEANU

Download