Apelul AORR adresat decidenţilor politici din România

Apelul AORR adresat decidenţilor politici din România pentru apărare națională, demnitate și onoare militară

Asociația Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), membră a Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă din NATO (CIOR), asociație ce are ca obiective esențiale ale activității sale valorizarea și dezvoltarea competențelor cadrelor militare în rezervă și ale rezerviștilor voluntari, responsabilizarea acestora pentru apărarea națională și colectivă, este profund ingrijorată de modul în care clasa politică actuală înțelege și acționează pentru manifestarea rolului fundamental al Armatei, stipulat cu claritate în Constituția țării, acela de apărătoare și principal garant al existenței Statului Român, subordonată exclusiv voinței poporului.

Îngrijorarea noastră o considerăm pe deplin îndreptățită prin raportare la evoluția mediului de securitate actual, caracterizat prin:

  1. Escaladarea riscurilor și amenințărilor de securitate globale și regionale, în cadrul cărora România este supusă unui complex de strategii, metode și instrumente de subversiune și spionaj, de dezinformare și influențare psihologică a populației, de subminare a economiei, de diminuare a autorității statale – ceea ce confirmă faptul că țara noastră este ținta unui război informațional fără precedent.
  2. Noul război rece este de deplină actualitate; evoluțiile geopolitice și geostrategice actuale pun România, indiscutabil, într-un cordon de securitate estic al NATO, UE și chiar al SUA, în raport cu Federația Rusă și nu numai.
  3. Este o realitate evidentă faptul că tendințele autonomist-separatiste interne sunt la limita superioară a conceptului de risc/amenințare.

Este limpede faptul că, în fața unei situații de o asemenea gravitate, în deplin acord cu angajamentele internaționale și răspunderile ce-i revin privind consolidarea flancului sud-estic al Alianței, România trebuie să-și adapteze rapid măsurile de securitate și apărare națională la noile provocări, acțiune care solicită determinare și implicare totală, fără întârziere, din partea întregii clase politice românești, pentru:

  • Respectarea angajamentelor asumate cu prilejul aderării României la NATO, respectiv de transformare a Armatei României într-o structură națională de apărare competitivă, modernă, dotată, echipată, instruită și plătită după standardele Alianței, aptă să satisfacă – așa cum este stipulat în Constituția României – atât nevoile naționale de apărare – „garantarea suveranității și independenței statului, a integrității teritoriale a României și a democrației constitutionale” – cât și pe cele ale Alianței – „contribuția la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară” și „participarea la acțiuni privind menținerea și restabilirea păcii, în condițiile legii și ale tratatelor internaționale”.
  • Înlăturarea mentalitații profund dăunătoare, potrivit căreia o dată cu intrarea în NATO nu mai avem nevoie de o armată robustă și bine dotată, mentalitate promovată cu nonșalanță de către unii lideri politici, în concepția și acțiunile cărora apărarea națională a fost neglijată până la dispariție, ajungându-se la situația în care, în cazul unei agresiuni externe nu există, practic, o forță militară națională care să se poată opune independent unei agresiuni, chiar de o intensitate mică.
  • Eliminarea cârpelilor legislative amatoriste, confuze, nefundamentate și adoptarea, de îndată, a unei legislatii clare, coerente, predictibile, nediscriminatorii, în deplin acord cu realitățile și nevoile de securitate națională la zi și cu statutul României de stat membru NATO și UE, statut care implică existența unor forțe armate active și de rezervă, compatibile organizațional, tehnologic și acțional cu armatele aliaților și partenerilor.
  • Readucerea organismului militar și a carierei militare pe locul binemeritat în societate, corespunzător misiunilor constituționale, misiuni care implică scoaterea lor în afara jocurilor politice murdare și departe de mizeria morală care, din păcate, a infestat profund societatea românească contemporană.
  • Refacerea prestigiului Armatei în societate, a atractivității pentru cariera militară, apărarea demnității și onoarei militare, stoparea tuturor acțiunilor defăimătoare și a declarațiilor iresponsabile, tendențioase cu privire la rolul și statutul militarului activ și în rezervă, asigurarea pentru aceștia a drepturilor legale, eliminarea nedreptăților, inechităților, discriminărilor, stoparea, cu desăvârsire, a umilirii Armatei Române.

Apelul nostru se adresează Președintelui României, Parlamentului, Guvernului, tuturor instituțiilor fundamentale ale statului, îndrituite cu răspunderi constituționale și legale majore pentru starea actuală și viitorul națiunii române, viitor care nu poate fi asigurat decât prin coeziune națională, prosperitate și securitate.

Solicităm din partea reprezentanților acestor instituții încetarea atitudinilor arogante și de indiferență, participare la dialog, poziții și acțiuni consistente, coerente, clare și unitare față de confuzia creată în percepția publică referitoare la locul, rolul și misiunile Armatei, cu privire la dezacordul în care se situează ei față de poporul roman în ceea ce privește încrederea și respectul pentru Armată. Cerem implicare și colaborare în elaborarea unor programe privind sistemul de securitate natională, rolul militarilor activi și în rezerva în apărarea națională proprie, derulată în contextul apărării colective.

Considerăm că a sosit timpul ca partidele politice, prin programele și ofertele electorale să-și precizeze clar poziția cu privire la apărarea națiunii, la Armata Țării, să treacă de la simpla declarație de a fi de acord cu alocarea a 2% din PIB pentru apărare, la fapte concrete, materializate în elaborarea de studii și programe de utilizare a acestor alocații bugetare, într-o strânsă unitate a obiectivelor de apărare națională și apărare colectivă.

Apelul nostru solicită din partea Președintelui României, Comandantul Forțelor Armate și Președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării implicare fermă și decisivă în exercitarea prerogativei constituționale de „garant al independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării”, în considerarea apărării naționale drept prioritate strategică a Președinției.

Solicităm din partea Comandantului constituțional al Forțelor Armate reacții oportune, coerente și clare față de multiplele încercări de destabilizare a organismului militar, față de atitudinea unor politicieni și reprezentanți media referitoare la locul, rolul și misiunile Armatei în cadrul sistemului național de apărare și securitate, față de rolul și identitatea societală a militarilor activi și în rezervă.

Totodată, prin prezentul Apel, solicităm Președintelui României să uzeze de prerogativa constituțională de exercitare a funcției de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate, prin care să se creeze emulația și coeziunea interpartinice privind apărarea națională.

 

În numele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România

Președinte
General locotenent (r)

dr. Virgil BĂLĂCEANU

  

Prezentul APEL a fost adoptat în unanimitate de către membrii Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, cu ocazia Adunării Generale anuale, desfășurată în București, în data de 27 martie 2019.