AORR a participat la Congresul de Iarnă al CIOR de la Bruxelles

AORR a participat la Congresul de Iarnă al CIOR de la Bruxelles

În perioada 30.01 – 01.02.2019, o delegație a Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), din care au făcut parte gl.lt. (r) dr. Virgil BĂLĂCEANU, col. (r) dr. Crăișor-Constantin IONIȚĂ și col. (r) Cătălin STOIAN, au participat la reuniunea Congresului de Iarnă (Mid-Winter Meeting/MWM) al Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă (CIOR), ce s-a desfășurat în noul sediu al NATO HQ de la Bruxelles, în Belgia. Participarea a fost posibilă și ca urmare a sprijinului acordat de Reprezentantul Militar al României la NATO și UE, dl. gl.lt. dr. Dumitru SCARLAT. 

Scopul Congresului CIOR a fost acela de a vota și semna noul Memorandum de Înțelegere între CIOR și Comitetul Forțelor de Rezervă Naționale (National Reserve Forces Committee/NRFC), iar obiectivele au constat în discutarea viitorului acțiunilor întreprinse pe linia dezvoltării domeniului privind „tinerii ofițeri în rezervă (Young Reserve Officers/YROs)”, ceea ce înseamnă ofițerii în rezervă până la 30 de ani, stabilirea modalităților și domeniilor de colaborare între CIOR și NRFC, discutarea și aprobarea unor aspecte financiare, legale și administrative privind organizarea principalelor evenimente în anul 2019, incluzând Congresul de Vară de la Talin, în Estonia. 

Membrii delegației AORR au prezentat propuneri concrete privind organizarea cursurilor de limbi străine ale Academiei Lingvistice a CIOR (CLA) în România, în anul 2020. Propunerile au fost foarte bine primite de membrii CLA, care au precizat că vom fi în competiție cu Elveția și Franța. S-a transmis reprezentanților AORR un formular cu stabilirea posibilelor cheltuieli pentru cazare, hrănire, asigurarea de învățământ și socială, care să fie copletat de organizatori și transmis înapoi la CLA pentru comparare. 

Participarea membrilor delegației AORR la Comitetul DEFSEC, incluzând aici și Echipa de Cyber Defence, a fost fosrte apriciată, col. (r) Ioniță fiind acceptat din punct de contact în membru activ al DEFSEC. De asemnea, prin contactarea și discuțiile purtate cu Președintele Comitetului CIMIC, punctul de contact al AORR a devenit membru activ al acestui comitet. 

Intenția AORR este de a crește participarea/implicarea și în cadrul Comitetului YRO, prin atragerea și trimiterea tinerilor ofițeri în rezervă voluntari la cursurile de specialitate organizate de CIOR și NRFC, la competiția aplicativ-militară (MILCOMP) și la cursurile de limbi străine organizate de CLA, precum și desemnarea unui punct de contact al AORR în cadrul acestui comitet.