Convocarea Adunării Generale AORR – 27 martie 2019

Convocarea Adunării Generale AORR - 27 martie 2019

Consiliul Director al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, statutar și legal întrunit în data de 23.01.2018, în București, str. Cobălcescu, nr.1, cu unanimitate de voturi

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. În baza art.16 din Statutul Asociației Ofițerilor în Rezervă din România se convoacă Adunarea Generală a asociației, în data de 27 martie 2019, ora 11.00, în București, cu următoarea ordine de zi:

I) Darea de seamă a Consiliului Director;
II) Raportul Comisiei de cenzori;
III) Bilanțul contabil 2018;
IV) Aprobarea Planului de activități pe anul 2019;
V) Aprobarea bugetului pe anul 2019;
VI) Aprobarea de mesaje/scrisori:
a) Mesaj cu ocazia aniversării unirii Basarabiei cu România;
b) Scrisoare-protest față de discriminarea militarilor în rezervă și a celor activi;
c) Scrisoare privind pregătirea pre-militară a tinerilor din învățământul
preuniversitar;
d) Mesaj referitor la Forțele de Rezervă, în mod special situația rezerviștilor
voluntari.
VII) Alegerea/confirmarea președintelui, membrilor CD și ai Comisiei de cenzori.

Art. 2. Ordinea de zi finală, locul de desfășurare al adunării generale și toate materiale care vor fi supuse aprobării vor fi difuzate, prin grija secretarului general, tuturor membrilor asociației până pe data de 10 martie 2019, prin sistemul de mesaje email.