Reprezentanţii AORR s-au întâlnit cu Ataşatul apărării al SUA

Reprezentanţii AORR s-au întâlnit cu Ataşatul apărării al SUA

ROMANIAN RESERVE OFFICERS ASSOCIATION COMMUNIQUE 

A delegation of the Romanian Reserve Officers Association (AORR) led by Lt.Gen. (Ret) Virgil BALACEANU, AORR President, had the pleasure to meet the U.S. Defense Attaché, Col. Scott WESTON (USAF), and head of the U.S. Office of Defense Cooperation, Col. Steven KLINGMAN (USAF). 

The bilateral discussions focused on necessary steps to strengthen AORR cooperation with similar U.S. military reserve associations sharing the same interests and common values. Such initiatives would encompass the following areas: building reserve forces; revitalizing the National Defense Industry; developing reservists; education and training programs for retired personnel, including pre-military training in high school and college; and, effectively representing the active duties in front of local and national institutions. 

Col. Weston highlighted the U.S. Embassy’s willingness to support our Association in discovering solutions to strengthen bilateral cooperation with appropriate U.S. military reserve officers associations. 

COMUNICAT AL ASOCIAȚIEI OFIȚERILOR ÎN REZERVA DIN ROMANIA 

 O delegație a Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), condusă de Gl.lt (r) Virgil BĂLĂCEANU, președintele AORR, a avut plăcerea să se întâlnească cu Atașatul apărării al SUA, Col. Scott WESTON (USAF) și cu șeful Oficiului american de cooperare în domeniul apărării, Col. Steven KLINGMAN (USAF). 

Discuțiile ilaterale au vizat stabilirea pașilor necesari pentru întărirea cooperării dintre AORR și asociațiile de militari rezerviști din Statele Unite ale Americii, care împărtășesc interese și valori comune. Această inițiativă se referă, în principal, la: construcția și dezvoltarea Forțelor de Rezervă, revitalizarea Industriei Naționale de Apărare, programe de educație și instruire a personalului reservist, inclusiv pregătirea premilitară în licee și colegii, aspecte care reprezintă obiective ale AORR de sprijin a instituțiilor locale și naționale abilitate. 

Col. Weston a subliniat dorința Ambasadei SUA de a ajuta AORR să descopere soluții viabile în acest sens și de a acționa pentru inițierea și întărirea cooperării cu asociații corespunzătoare de militari în rezerv