Adunarea Generală AORR – 29 martie 2018

Adunarea Generală AORR - 29 martie 2018

Joi, 29 martie, a avut loc la București Adunarea Generală a AORR, prilej de analiză a activității desfășurate de la adunarea precedentă și de stabilire a cordonatelor de dezvoltare, obiectivelor și acțiunilor pe care asociația le va desfășura pe parcursul anului următor. 

Participanții la adunare, în număr de peste 250, au fost onorați de prezența președinților sau reprezentanților organelor de conducere a 30 de asociații profesionale ale veteranilor și rezerviștilor din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și, bineînțeles, Ministerul Apărării Naționale. De asemenea, ne-au onorat cu prezența reprezentanții societății civile, prin conducătorii Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, Asociației Cercetașilor Tradiționali – România, Tribunalul de Arbitraj Instituționalizat și Asociația Tradiția Militară. Statul Major al Apărării a fost reprezentat de domnul general maior Nicolae Lupulescu, consilierul Șefului Apărării. 

Adunarea a început printr-un moment de suflet, prin introducerea în sală a unor drapele istorice, din colecția colegului nostru, colonelul (rz) Ilie Roșu, purtate de membrii Asociației Tradiția Militară, îmbrăcați în uniforma militară din primul război mondial și tineri cercetași, moment urmat de citirea de către domnul col. (rz) prof. univ. dr. Constantin Manolache a Mesajului AORR cu prilejul aniversării a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu patria mamă. 

În luările de cuvânt sau prin mesajele transmise în scris, invitații prezenți la adunare au apreciat activitatea asociației și eforturile depuse de membri săi pentru perfecționarea cadrului legislativ în domeniul apărării, cercetarea științifică în domeniul securității și apărării și, nu în ultimul rând, apelul permanent pentru unitatea de acțiune a militarilor rezerviști în apărarea statutului social și a drepturilor legitime ale acestora

Apeciind sprijinul consecvent acordat activităților asociației noastre, Adunarea generală a hotărât acordarea titlului de „Membru de Onoare” domnilor George Păunescu, Ștefan Varfalvi și Nicolae Badea, reprezentanți de marcă ai patronatelor naționale, certificatele de confirmare fiind prezentate în acest cadru festiv de către președintele asociației, domnul gl. lt. dr. (rz) Virgil Bălăceanu. 

Cu acest prilej s-a semnat protocolul de colaborare dintre AORR și Asociația Culturală „La Noi Românii”, reprezentată de fondatoarea și președinta asociației, doamna Niculina Merceanu. 

Au prezentat, în extenso, aspecte definitorii ale activității asociației, domnii gl. lt. (rtg) conf. univ. dr. Florian Pința – foia de parcurs pentru continuarea activității de cercetare științifică, gl. bg. (rtg) conf. univ. dr. Vasile Băețelu – problematica Rezervei armate și pregătirea premilitară a tinerilor, col. (rtg) dr. Constantin Monac – activitatea în domeniul legislativ, drepturile rezerviștilor și unitatea de acțiune a structurilor asociative, gl. bg. (rtg) dr. Mihail Țăpârlea – acțiunile asociației pentru aniversarea Centenarului Unirii și gl. mr. (rz) dr. Dan-Florin Grecu – activitatea organizatorică, activitatea internațională și planul de acțiune pentru anul în curs. 

Adunarea Generală a adoptat Mesajului AORR pentru unitate, adresat tuturor asociațiilor militarilor în rezervă și în retragere din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și Scrisoarea deschisă adresată președintelui României, președinților Senatului și Camerei Deputaților, primului ministru, ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, ministrului educației naționale, ministrului tineretului și sportului și șefului Statului Major al Apărării, pentru respectarea prevederilor legale referitoare la pregătirea premilitară a tinerilor.