Cooperarea între AORR și Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională

Cooperare între AORR și Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților

Urmare a dezbaterii politice organizate sub auspiciile Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților, împreună cu Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, în decembrie 2017, având ca temă „Adecvarea apărării naționale la amenințările actuale; complementarități ale sistemului național de apărare”, astăzi, 28 martie 2018, președintele comisiei, domnul deputat Dorel Căprar a primit o delegație a asociației pentru a discuta concluziile rezultate în urma activității și mai ales pașii de urmat pentru ca o astfel de acțiune, în egală măsură patriotică și științifică, să își găsească o finalitate în viitorul apropiat. 

Domnul deputat Dorel Căprar a apreciat în mod deosebit valoarea științifică și practică a punctelor de vedere susținute de reprezentanții asociației noastre, determinarea voluntară din partea acestora pentru problematica apărării naționale și a subliniat că va promova spre analiză, potrivit competențelor domniei sale, principale concluzii rezultate din dezbatere către principalelor structuri de decizie din executiv și legislativ. În egală măsură, domnia sa a propus continuarea colaborării cu asociația noastră, urmând ca AORR să sprijine și să contribuie cu expertiza membrilor săi pe domenii de interes pentru Comisie, propunere care a fost agreată necondiționat de către membrii delegației, urmând să fie propusă spre aprobare Adunării Generale, care va avea loc în 29 martie a.c.