DIRECȚII & SENSURI
AORR are ca direcție prioritară valorificarea experiențelor și competențelor profesionale ale ofițerilor în rezervă, care provin din structurile sistemului de apărare și securitate, pentru a contribui la promovarea intereselor, valorilor și obiectivelor naționale și euroatlantice de securitate.

În sensul modern și explicativ al realităților din societate, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România se constituie în garantul aplicării principiilor de reprezentare viguroasă a intereselor socio-economice și profesionale specifice tuturor ofițerilor din România.

DEVIZA ASOCIAȚIEI

NOI ÎNVINGEM CU REZERVA!

2018

Centenarul Marii Uniri

SLAVĂ ROMÂNIEI!
ONOARE POPORULUI ROMÂN!
Cinste Armatei Române, profund implicată în Războiul de întregire a neamului și în formarea României Mari (1916-1918).

2019

O Românie mai puternică

Având în vedere evenimentele importante din acest an, promovăm inițiativa de a uni forțele în rezervă pentru înfăptuirea dezideratului O Românie mai puternică.

2020

Noi relații internaționale

Ne propunem să lărgim sfera de preocupări internaționale prin parafarea de noi protocoale și identificarea de acțiuni ce pot fi desfășurate în comun cu parteneri din străinătate.

PESTE TOT

AORR promovează inclusiv interesele tinerilor ofițeri în rezervă!

Asociația Ofițerilor în Rezervă din România reprezintă, atât în țară cât și în relațiile internaționale în domeniu, preocupările, interesele și proiectele de viitor ale membrilor săi înscriși atât în filialele județene cât și în București.